Filter

   

Publications
Šafářová L., Duchoslav M., Jandová M. & Krahulec F. 2011: Allium oleraceum in Slovakia: cytotype distribution and ecology. Preslia 83, 513 - 527
Sant´Anna C.L., Azevedo M.T.P., Fiore M.F., Lorenzi A.S., Kaštovský J. & Komárek J. 2011: Subgeneric diversity of Brasilonema (Cyanobacteria, Scytonemataceae). Revista Brasileira Botanica 34, 51 - 62
Sant´Anna C.L., Gama W.A., Azevedo M.T.P. & Komárek J. 2011: New morphospecies of Chamaesiphon (Cyanobacteria) from Atlantic rainforest, Brazil. Fottea 11, 25 - 30
Schamp B., Hettenbergerová E. & Hájek M. 2011: Testing community assembly predictions for nominal and continuous plant traits in species-rich grasslands. Preslia 83, 329 - 346
Seastedt T. S. & Pyšek P. 2011: Mechanisms of plant invasions of North American and European grasslands. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 42, 133 - 153
Segečová J., Elster J. & Kováčik Ľ. 2011: Študium dormancie na kmeňových kultúrach vláknitej zelenej riasy z rodu Klebsormidium izolovaných z polárnych oblastí a zo Slovenska. (Dormant research filamentous green algae Klebsormidium isolated from polar areas and Slovakia.) Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011, Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 682 - 688
Šejnohová L., Jančula D. & Maršálek B. 2011: Vliv aerace na množství inokula sinic v sedimentech. (Impact of aeration on quantity of benthic inoculum Microcystis.) In: Říhová Ambrožová J., Veselá J. (eds) Vodárenská biologie 2011, Praha 2011, 72 - 76
Sejnohová L., Pumann P., Zapomelova E., Strakova L., Babica P., Komarek J. & Marsalek B. 2011: Interaktivni klic k urcovani sinic vodnich kvetu. (Interactive key for identification of cyanobacterial blooms.) 2
Sekerka P. 2011: Aukuba - zahradní novinka z 19. století. (Aucuba - new garden plant from the 19th c.) Zahradnictví 9, 40 - 42
Sekerka P. 2011: Rostliny s květy věznícími hmyz 2. Hlíznaté árónovité mírného pásu v Evropě a Středomoří. (Tuberous aroids of the temperate zone in Europe and the Mediterranean.) Živa 59, 266 - 269
Sekerka P. 2011: Rostliny s květy věznícími hmyz. Árónovité mírného pásma 1. (Temperate plants of Araceae Family 1.) Živa 59, 161 - 163
Sekerka P. & Horáček P. 2011: An Illustrated Overview of the Broad-leaved Woody Plants Grown in the Prague Botanical Garden. Botanická zahrada hl. m. Prahy & Grada Publishing a.s., Praha 2011, 7 - 272
Sekerka P., Komčinská M. & Blažek M. 2011: Kosatce významné pro zahrady VI. - vodní kosatce. (Significant Garden Irises VI. - Water Irises.) Zahradnictví 9, 30 - 32
Sekerka P., Končinská M. & Blažek M. 2011: Kosatce významné pro zahrady IV. - Aril hybridy a hřebínkaté kosatce. (Significant Garden Irises IV. - Aril hybrids and Crested Irises.) Zahradnictví 9, 24 - 26
Sekerka P., Končinská M., Caspers Z. & Blažek M. 2011: Kosatce významné pro zahrady VII. - cibulové kosatce. (Significant garden irises VII. - Bulbous Irises.) Zahradnictví 10, 36 - 39
Sekulová L., Hájek M., Hájková P., Mikulášková E. & Fajmonová Z. 2011: Alpine wetlands in the West Carpathians: vegetation survey and vegetation - environment relationships. Preslia 83, 1 - 24
Shi Z., Ge X. J., Kilian N., Kirschner J., Štěpánek J., Sukhorukov A. P., Mavrodiev E. V. & Gottschlich G. 2011: Cichorieae. In: Wu, Z. Y., Raven, P. H. & Hong, D. Y. (eds.) Flora of China Volume 20–21 (Asteraceae). Science Press (Beijing) & Missouri Botanical Garden Press (St. Louis), 195 - 353
Shukla S. P., Kvíderová J. & Elster J. 2011: Nutrient requirements of polar Chlorella-like species. Czech Polar Reports 1, 1 - 10
Simberloff D., Alexander J., Allendorf F., Aronson J., Antunes P. M., Bacher S., Bardgett R., Bertolino S., Bishop M., Blackburn T. M., Blakeslee A., Blumenthal D., Bortolus A., Buckley R., Buckley Y., Byers J., Callaway R. M., Campbell F., Campbell K., C 2011: Non-natives: 141 scientists object. Nature 475, 36 - 36
Simberloff D., Genovesi P., Pyšek P. & Campbell K. 2011: Recognizing conservation success. Science 332, 419 - 419