Analýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači. Roste generalizace polinačních systémů se stoupající fragmentací?

Name: Analýza vlivů fragmentace krajiny na vztahy mezi rostlinami a opylovači. Roste generalizace polinačních systémů se stoupající fragmentací?
Researchers: Bartoš Michael (researcher)
Janeček Štěpán (member in research team)
Janečková Petra (member in research team)
Project Type: National grant projects (GA CR, GA AVCR)
Realization from: 2016

Back to List