Filter

   

Identification Code Title Realization Period
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
QJ1320234 Z odpadů surovinami
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt