Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Diversity of vegetation of Southern Siberia.
Evropský agregát Pinus mugo - podíl diferenciace a hybridizace na utváření současné variability
grant na BF JčU České Budějovice
In vitro modely pro studium endokrinní disrupce – účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Jednoduché zařízení pro regulovanou kultivaci termofilních organismů.
Květena České republiky - svazek 8/2
Morfologická a ekologická studie okruhu Glyceria fluitans
GA16-18316S Principy a mechanismy eliminace mikroorganismů hydrodynamickou kavitací
GA16-20569S Role mykorhizních a endofytických hub a jejich vzájemná interakce v dekompozici kořenů hostitelských rostlin
GAP505/11/0256, GAP504/10/0501 Sukcese vegetace na širších škálách prostředí
Vegetace České republiky: Formalizovaná typizace atd.....
QJ1320234 Z odpadů surovinami
Záchrana vybraných ohrožených druhů rostlin oblasti Krkonošský národní park
Záchranné kultivace ohrožených druhů rostlin - dlouhodobý projekt