Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Biodiversity Research Center 2006 - 2010
LC06073 Biodiversity Research Center 2006 - 2010
LC06073 Biodiversity Research Center 2006 - 2010
LC06073 Biodiversity Research Center 2006 - 2011
Biodiversity Research Center 2006 - 2010
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
Biostrat - Developing the EU Biodiversity Research Strategy 2006 - 2009
Cytotypová a genetická struktura sympatrických populací Vicia cracca 2006 - 2008
Development of single copy nuclear markers for the Asteraceae 2006 - 2006
Diversita flóry SK a ČR II - vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Diversita flóry SR a ČR II – vyšší a nižší rostliny 2006 - 2007
Diversity a ecology of Cyanobacteria and Microalgae in selected Antarctic localities 2006 - 2007
Dostupnost druhů a funkční struktura jako dominantní faktory určující složení společenstva 2006 - 2008
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Dynamics of spreading of woody species in central European landscape 2006 - 2008
Dynamika šíření dřevin ve středoevropské krajině 2006 - 2008
Effect of controlled management on restoration of littoral vegetation in the Velký Tisý fishpond (National Protected Area V. a M. Tisý) 2006 - 2006