Filter

   

Identification Code Title Realization Period
Impact of habitat fragmentation on Afromontane forest bird community 2007 - 2009
Impact of habitat fragmentation on Afromontane forest bird community 2007 - 2009
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides 2007 - 2009
Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium Tausch): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita? 2007 - 2009
IAA600050712 Lichen species and subspecies described from the territory of the Czech Republic – their importance in lichen taxonomy and biodiversity 2007 - 2009
Lichen species and subspecies described from the territory of the Czech Republic – their importance in lichen taxonomy and biodiversity 2007 - 2009
Lichen species and subspecies described from the territory of the Czech Republic – their importance in lichen taxonomy and biodiversity 2007 - 2009
IAA600050712 Lichen species and subspecies described from the territory of the Czech Republic – their importance in lichen taxonomy and biodiversity 2007 - 2009
Lichen species and subspecies described from the territory of the Czech Republic – their importance in lichen taxonomy and biodiversity 2007 - 2009
Lichen species and subspecies described from the territory of the Czech Republic – their importance in lichen taxonomy and biodiversity 2007 - 2009
Local adaptations in plant populations: does mycorrhizal symbiosis matter? 2007 - 2010
Local adaptations in plant populations: the role of mycorrhizal symbiosis 2007 - 2010
Local adaptations in plant populations: the role of mycorrhizal symbiosis 2007 - 2010
Local adaptations in plant populations: the role of mycorrhizal symbiosis 2007 - 2010
Local adaptations in plant populations: the role of mycorrhizal symbiosis 2007 - 2010
Lokální adaptace v rostlinných populacích:úloha mykorhizní symbiózy 2007 - 2010
GA206/07/0059 Microevolutionary aspects of residual sexuality in apomictic plants: detection, rate and manifestation in populations of Hieracium subgen. Pilosella 2007 - 2009
GA206/07/0059 Microevolutionary aspects of residual sexuality in apomictic plants: detection, rate and manifestation in populations of Hieracium subgen. Pilosella 2007 - 2009
Microevolutionary aspects of residual sexuality in apomictic plants: detection, rate and manifestation in populations of Hieracium subgen. Pilosella 2007 - 2009