Filter

   

Identification Code Title Realization Period
IAA600050711 How does genetic variation change during biological invasion? A study of Pinus strobus 2007 - 2009
IAA600050711 How does genetic variation change during biological invasion? A study of Pinus strobus 2007 - 2009
How does genetic variation change during biological invasion? A study of Pinus strobus 2007 - 2009
How does genetic variation change during biological invasion? A study of Pinus strobus 2007 - 2009
How does genetic variation change during biological invasion? A study of Pinus strobus 2007 - 2009
How much genetic variation is stored in the seed bank? A population genetic consequences of a seed dormancy 2007 - 2010
How much genetic variation is stored in the seed bank? A population genetic consequences of a seed dormancy 2007 - 2010
IAA600050707 How much genetic variation is stored in the seed bank? A population genetic consequences of a seed dormancy 2007 - 2010
How much genetic variation is stored in the seed bank? A population genetic consequences of a seed dormancy 2007 - 2010
IAA600050707 How much genetic variation is stored in the seed bank? A population genetic consequences of a seed dormancy 2007 - 2010
IAA600050707 How much genetic variation is stored in the seed bank? A population genetic consequences of a seed dormancy 2007 - 2010
Impact of habitat fragmentation on Afromontane forest bird community 2007 - 2009
Impact of habitat fragmentation on Afromontane forest bird community 2007 - 2009
Inovace výuky na přírodovědeckých fakultách českých vysokých škol - přednáškový cyklus prof. B.C. Husbanda (University of Guelph, Ontario): Evoluční ekologie a populační genetika rostlin 2007 - 2007
Interakce mezi ploidními úrovněmi v sympatrických populacích Hieracium echioides 2007 - 2009
Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium Tausch): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita? 2007 - 2009
Lichen species and subspecies described from the territory of the Czech Republic – their importance in lichen taxonomy and biodiversity 2007 - 2009
IAA600050712 Lichen species and subspecies described from the territory of the Czech Republic – their importance in lichen taxonomy and biodiversity 2007 - 2009
Lichen species and subspecies described from the territory of the Czech Republic – their importance in lichen taxonomy and biodiversity 2007 - 2009
IAA600050712 Lichen species and subspecies described from the territory of the Czech Republic – their importance in lichen taxonomy and biodiversity 2007 - 2009