Filter

   

Identification Code Title Realization Period
GA206/08/H044 Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2008 - 2011
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2008 - 2011
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2008 - 2011
GA206/08/H044 Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2008 - 2011
Plants, insects and vertebrates: an integrated study of ecological and evolutionary interactions on population and ecosystem levels 2008 - 2011
PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2001
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2001
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2011
7E09053-(KBBE-212459) PRATIQUE: Enhancements of Pest Risk Analysis Techniques 2008 - 2001
Productivity-diversity relationship in plants and insects 2008 - 2010
Produkce a využití alternativních zdrojů kaučuku a latexu 2008 - 2012
Rescue of czech endemit Minuartia smejkalii 2008 - 2008
Sledování vlivu procesů vyvolaných geoturismem na životní prostředí v Českém ráji s návrhem opatření k eliminaci negativních dopadů 2008 - 2010
Spatial biodiversity patterns: role of energy, environmental heterogeneity, population sizes and phylogeny 2008 - 2010
Taxonomic revision of the Diatom Types from the Van Heurck Collection 2008 - 2010