Filtr

   

Publikace
Chlumský J., Koutecký P., Plačková I. & Štech M. 2016: Is genetic diversity congruent with morphological diversity across the distributional range of the Melampyrum subalpinum group (Orobanchaceae)? Flora 220, 74 - 83
Plačková I. 2011: Alozymy - jejich funkce, význam a použití. Zprávy České Botanické Společnosti 46, 43 - 59