Filtr

   

Publikace
Borovec B. & Vohník M. 2018: Ontogenetic transition from specialized root hairs to specific root-fungus symbiosis in the dominant Mediterranean seagrass Posidonia oceanica. Scientific Reports 8, 1 - 11
Dostálek J. & Frantík T. 2018: Obnova suchého vřesoviště v Praze: porovnání účinku pastvy a shrnování drnu. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 111 - 114
Dostálek J., Frantík T., Pospíšková M. & Křížová M. 2018: Population genetic structure and delineation of conservation units in European larch (Larix decidua Mill.) across its native range. Flora 246, 26 - 32
Drumonde Melo C., Luna S., Krüger C., Walker C., Mendonça D., Fonseca H. M. A. C., Jaizme-Vega M. & Câmara Machado A. 2018: Communities of arbuscular mycorrhizal fungi under Picconia azorica in native forests of Azores. Symbiosis 74, 43 - 54
Janoušková M., Kohout P., Moradi J., Doubková P., Frouz J., Vosolsobě S. & Rydlová J. 2018: Microarthropods influence the composition of rhizospheric fungal communities by stimulating specific taxa. Soil Biology and Biochemistry 122, 120 - 130
Kohout P., Charvátová M., Štursová M., Mašínová T., Tomšovský M. & Baldrian P. 2018: Clearcutting alters decomposition processes and initiates complex restructuring of fungal communities in soil and tree roots. ISME Journal 12, 692 - 703
Kolařík M. & Vohník M. 2018: When the ribosomal DNA does not tell the truth: The case of the taxonomic position of Kurtia argillacea, an ericoid mycorrhizal fungus residing among Hymenochaetales. Fungal Biology 122, 1 - 18
Krüger M. & Krüger C. 2018: Geosiphon pyriformis jako přiklad mykorhizy tvořící symbiózu se sinicí. Botanika 6, 17 - 17
Põlme S., Bahram M., Jacquemyn H., Kennedy P., Kohout P., Moora M., Oja J., Öpik M., Pecoraro L. & Tedersoo L. 2018: Host preference and network properties in biotrophic plant-fungal associations. New Phytologist 217, 1230 - 1239
Schmidt C. S., Lovecká P., Mrnka L., Vychodilová A., Strejček M., Fenclová M. & Demnerová K. 2018: Distinct communities of poplar endophytes on an unpolluted and a risk elements-polluted site and their plant growth promoting potential in vitro. Microbial Ecology 75, 955 - 969
Schmidt C. S., Mrnka L., Frantík T., Lovecká P. & Vosátka M. 2018: Plant growth promotion of Miscanthus × giganteus by endophytic bacteria and fungi on non-polluted and polluted soils. World Journal of Microbiology and Biotechnology 34, 1 - 20
Wu S. L., Vosatka M., Vogel-Mikus K., Kavcic A., Keleme M., Sepec L., Pelicon P., Skala R., Powter A. R. V., Teodoro M., Michalkova Z. & Komarek M. 2018: Nano Zero-Valent Iron Mediated Metal(loid) Uptake and Translocation by Arbuscular Mycorrhizal Symbioses. Environmental Science and Technology 52, 7640 - 7651
Bhave A., Schulzova V., Chmelarova H., Mrnka L. & Hajslova J. 2017: Assessment of rosehips based on the content of their biologically active compounds. Journal of Food and Drug Analysis 25, 681 - 690
Bruzone C. M., Fehrer J., Fontenla S. B. & Vohník M. 2017: First record of Rhizoscyphus ericae in Southern Hemisphere´s Ericaceae. Mycorrhiza 27, 147 - 163
Drumonde Melo C., Luna S., Krüger C., Walker C., Mendonça D., Fonseca H. M. A. C., Jaizme-Vega M., da Camara Machado A. 2017: Arbuscular mycorrhizal fungal community composition associated with Juniperus brevifolia in native Azorean forest. Acta Oecologica 79, 48 - 61
Harantová L., Mudrák O., Kohout P., Elhottová D., Frouz J. & Baldrian P. 2017: Development of microbial community during primary succession in areas degraded by mining activities. Land Degradation & Development 28, 2574 - 2584
Janoušková M. 2017: Může arbuskulární mykorhiza pomoci v zemědělské produkci? Živa 65, 237 - 240
Janoušková M., Krak K., Vosátka M., Püschel D. & Štorchová H. 2017: Inoculation effects on root-colonizing arbuscular mycorrhizal fungal communities spread beyond directly inoculated plants. Plos ONE 12, 1 - 21
Jílková V., Vohník M., Dauber J., Marten A., Šimáčková H. & Frouz J. 2017: Low root biomass and occurrence of ectomycorrhizal exploration types in inhabited wood ant (Formica polyctena) nests in a temperate spruce forest. European Journal of Soil Biology 79, 57 - 62
Knoblochová T., Kohout P., Püschel D., Doubková P., Frouz J., Cajthaml T., Kukla J., Vosátka M. & Rydlová J. 2017: Asymmetric response of root-associated fungal communities of an arbuscular mycorrhizal grass and an ectomycorrhizal tree to their coexistence in primary succession. Mycorrhiza 27, 775 - 789