Filtr

   

Publikace
Svitavská Svobodová H. & Andreas M. 2015: Depozita pylu v netopýřím guánu v jeskyni Domica, Slovenský kras. Botanika 3, 16 - 16
Svitavská-Svobodová H. 2015: Pyl jehličnanů. Botanika 3, 5 - 5
Svitavská-Svobodová H., Andreas M., Krištůfek V., Beneš J. & Novák J. 2015: The thousand-year history of the Slovak Karst inferred from pollen in bat guano inside the Domica Cave (Slovakia). Folia Geobotanica 50, 49 - 61
Szabó P. 2015: Historical ecology: past, present and future. Biological Reviews 90, 997 - 1014
Szabó P., Müllerová J., Suchánková S. & Kotačka M. 2015: Intensive woodland management in the Middle Ages: spatial modelling based on archival data. Journal of Historical Geography 48, 1 - 10
Vild O., Kalwij J. M. & Hédl R. 2015: Effects of simulated historical tree litter raking on the understorey vegetation in a central European forest. Applied Vegetation Science 18, 569 - 578
Vymyslický T. & Fabšičová M. 2015: Úhory, staronový fenomén české krajiny. Vesmír 94, 519 - 521
Winternitz J.C., Promerova M., Polakova R., Vinker M., Schnitzer J., Munclinger P., Babik W., Radwan J., Bryja J., Albrecht T. 2015: Effects of heterozygosity and MHC diversity on patterns of extra-pair paternity in the socially monogamous scarlet rosefinch. Behavioral Ecology and Sociobiology 69, 459 - 469
Abraham V., Oušková V. & Kuneš P. 2014: Present-Day Vegetation Helps Quantifying Past Land Cover in Selected Regions of the Czech Republic. PLoS ONE 9, 1 - 16
Baeten L., Warton D., Van Calster H., De Frenne P., Verstraeten G., Bonte D., Bernhardt-Römermann M., Cornelis J., Decocq G., Eriksson O., Hédl R., Heinken T., Hermy M., Hommel P., Kirby K., Naaf T., Petřík P., Walther G-R., Wulf M. & Verheyen K. 2014: A model-based approach to studying changes in compositional heterogeneity. Methods in Ecology and Evolution 5, 156 - 164
Dančák M., Hroneš M., Kobrlová L. & Hédl R. 2014: Tropické lesy ostrova Borneo. 3. Les nejsou jen stromy aneb zajímavé skupiny flóry. Živa 62, 114 - 118
Danihelka J. 2014: Bromus bromoideus (Lej.) Crép. Zprávy České botanické společnosti 49, 86 - 91
Danihelka J. 2014: Lithospermum arvense agg. Zprávy České botanické společnosti 49, 157 - 161
De Frenne P., Coomes D. A., De Schrijver A., Staelens J., Alexander J. M., Bernhardt-Römermann M., Brunet J., Chabrerie O., Chiarucci A., den Ouden J., Eckstein R. L., Graae B. J., Gruwez R., Hédl R., Hermy M., Kolb A., Mårell A., Mullender S. M., Olsen S 2014: Plant movements and climate warming: intraspecific variation in growth responses to nonlocal soils. New Phytologist 202, 431 - 441
Dudová L., Hájková P., Opravilová V. & Hájek M. 2014: Holocene history and environmental reconstruction of a Hercynian mire and surrounding mountain landscape based on multiple proxies. Quaternary Research 82, 107 - 120
Ekrtová E., Ekrt L. & Roleček J. 2014: Květena a vegetace Přírodní památky Dubová stráň u Dačic. Acta Rerum Naturalium 17, 47 - 64
Ewald J. & Hédl R. 2014: Spatial modeling of vegetation potential: an introduction. Folia Geobotanica 49, 309 - 312
Fiala K., Tůma I. & Holub P. 2014: Proportion of root production in several temperate grasslands of Central Europe. Ekológia 33, 232 - 241
Fránková M. 2014: Rozsivky a jejich vizitky. Botanika 2, 5 - 6
Fránková M. & Marvan P. 2014: New books: Álvarez-Blanco, I. & Blanco, S. (2014): Benthic diatoms from Mediterranean coasts. Bibliotheca Diatomologica 60: 1 -409 pp., 1 figure, 3 tables and 91 plates. J. Cramer in der Gebrüder Borntraeger Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. Algological studies 2014, 196 - 197