Filtr

   

Publikace
Hédl R., Svátek M., Dančák M., Rodzay A. W., M. Salleh A. B. & Kamariah A. S. 2009: A new technique for inventory of permanent plots in tropical forests: a case study from lowland dipterocarp forest in Kuala Belalong, Brunei Darussalam. Blumea 54, 124 - 130
Kočár P., Sůvová Z. & Jankovská V. 2009: Co prozradila pylová zrnka a ostatní přírodniny. In: Juřina P. (ed.) Náměstí Republiky. Výzkum staletí., 142 - 145
Kopecký M. & Vojta J. 2009: Land use legacies in post-agricultural forests in the Doupovské Mountains, Czech Republic. Applied Vegetation Science 12, 251 - 260
Kozáková R., Pokorný P., Havrda J. & Jankovská V. 2009: The potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistical analysis of a data set from the medieval city of Prague, Czech Republic. Vegetation History and Archaeobotany 18, 477 - 488
Láníková D. 2009: Neofyty na zdech v České republice. Zprávy České Botanické Společnosti 44, 113 - 123
Láníková D. 2009: SBA01 Cymbalarietum muralis Oberdorfer 1977. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 444 - 446
Láníková D. 2009: SBA02 Corydalidetum luteae Kaiser 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 446 - 448
Láníková D. 2009: Svaz XAA Coronopodo-Polygonion arenastri Sissingh 1969. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, W3eed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 46 - 47
Láníková D. 2009: Svaz XAB Saginion procumbentis Tüxen et Ohba in Géhu et al. 1972. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 60 - 72
Láníková D. 2009: Svaz XCA Onopordion acanthii Br.-Bl. et al. 1936. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 209 - 219
Láníková D. 2009: Svaz XCB Dauco carotae-Melilotion Görs ex Rostański et Gutte 1971. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 226 - 258
Láníková D. 2009: Svaz XCC Convolvulo arvensis-Elytrigion repentis Görs 1966. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 258 - 259
Láníková D. 2009: Svaz XCE Arction lappae Tüxen 1937. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 275 - 288
Láníková D. 2009: Svaz XDD Geo urbani-Alliarion petiolatae Lohmeyer et Oberdorfer in Görs et Müller 1969. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 334 - 344
Láníková D. 2009: Svaz XDE Aegopodion podagrariae Tüxen 1967. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 348 - 350
Láníková D. 2009: Třída XA. Polygono arenastri-Poetea annuae Rivas-Martínez 1975 corr.Rivas-Martínez et al. 1991. In: Chytrý Milan (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 43 - 46
Láníková D. 2009: Třída XC. Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 207 - 209
Láníková D. 2009: XAA01 Polygonetum arenastri Gams 1927 corr. Láníková in Chytrý 2009. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 47 - 50
Láníková D. 2009: XAA02 Sclerochloo durae-Polygonetum arenastri Soó ex Bodrogközy 1966 corr. Borhidi 2003. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 50 - 52
Láníková D. 2009: XAA03 Poo annuae-Coronopodetum squamati Gutte 1966. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 52 - 54