Filtr

   

Publikace
Eckstein R. L., Danihelka J. & Otte A. 2009: Variation in life-cycle between three rare and endangered floodplain violets in two regions: implications for population viability and conservation. Biologia 64, 69 - 80
Eliáš P., Hájek M. & Hájková P. 2009: A European warm waters neophyte Shinnersia rivularis - new alien species to the Slovak flora. Biologia 64, 684 - 686
Fiala K., Tůma I. & Holub P. 2009: Effect of manipulated rainfall on root production and plant belowground dry mass of different grassland ecosystems. Ecosystems 12, 906 - 914
Fránková M. 2009: Sinice a řasy západokarpatských prameništních mokřadů. Veronica 23, 26 - 27
Fránková M., Bojková J., Poulíčková A. & Hájek M. 2009: The structure and species richness of the diatom assemblages of the Western Carpathian spring fens along the gradient of mineral richness. Fottea 9, 355 - 368
Fránková M., Poulíčková A., Neustupa J., Pichrtová M. & Marvan P. 2009: Geometric morphometrics - a sensitive method to distinguish diatom morphospecies: a case study on the sympatric populations of Reimeria sinuata and Gomphonema tergestinum (Bacillariophyceae) from the River Bečva, Czech Republic. Nova Hedwigia 88, 81 - 95
Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Plášek V., Shaw B. & Lazarova M. 2009: Disjunct occurrences of plant species in the refugial mires of Bulgaria. Folia Geobotanica 44, 365 - 386
Hájková P. & Hájek M. 2009: XDC04 Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 329 - 332
Hájková P., Hájek M. & Kintrová K. 2009: How can we effectively restore species richness and natural composition of a Molinia-invaded fen? Journal of Applied Ecology 46, 417 - 425
Hédl R. 2009: O divočině, divokosti a ochraně přírody. Vesmír 88, 511 - 513
Hédl R. & Svátek M. 2009: Biodiverzita a lesy v národních parcích. In: Fanta J. & Křenová Z. (eds.): Management lesů v českých národních parcích, Správa NP a CHKO Šumava, 54 - 61
Hédl R. & Szabó P. 2009: Děvínské lesy od středověku do současnosti. Živa 57, 103 - 106
Hédl R., Roleček J., Boublík K., Douda J. & Svoboda M. 2009: Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku. Zprávy České botanické společnosti 44, 3 - 7
Hédl R., Svátek M., Dančák M., Rodzay A. W., M. Salleh A. B. & Kamariah A. S. 2009: A new technique for inventory of permanent plots in tropical forests: a case study from lowland dipterocarp forest in Kuala Belalong, Brunei Darussalam. Blumea 54, 124 - 130
Kočár P., Sůvová Z. & Jankovská V. 2009: Co prozradila pylová zrnka a ostatní přírodniny. In: Juřina P. (ed.) Náměstí Republiky. Výzkum staletí., 142 - 145
Kopecký M. & Vojta J. 2009: Land use legacies in post-agricultural forests in the Doupovské Mountains, Czech Republic. Applied Vegetation Science 12, 251 - 260
Kozáková R., Pokorný P., Havrda J. & Jankovská V. 2009: The potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistical analysis of a data set from the medieval city of Prague, Czech Republic. Vegetation History and Archaeobotany 18, 477 - 488
Láníková D. 2009: Neofyty na zdech v České republice. Zprávy České Botanické Společnosti 44, 113 - 123
Láníková D. 2009: SBA01 Cymbalarietum muralis Oberdorfer 1977. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 444 - 446
Láníková D. 2009: SBA02 Corydalidetum luteae Kaiser 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Vegetation of the Czech Republic 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation. Academia, Praha., 446 - 448