Filtr

   

Publikace
Winkler J., Vymyslický T. & Fabšičová M. 2010: Vliv navrhovaných agroenvironmentálních opatření na potenciální zaplevelení. Úroda 12, 603 - 607
Božková J., Jiroušek M. & Roleček J. 2009: Crepis praemorsa (L.) F. L. Walther. Zprávy České botanické společnosti 44, 227 - 227
Danihelka J. 2009: Co říká 11 fytocenologických snímků o vlivu celoplošné přípravy půdy na bylinné patro lužních lesů? Živa 57, 85 - 86
Danihelka J. 2009: Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link. Zprávy České botanické společnosti 44, 267 - 268
Danihelka J. 2009: Nálezy a ztráty jihomoravských slanisk - hvězdnice sivá. Živa 57, 107 - 109
Danihelka J., Niklfeld H. & Šípošová H. 2009: Viola elatior, V. pumila and V. stagnina in Austria, Czechia and Slovakia: a story of decline. Preslia 81, 151 - 171
Danihelka J., Šmarda P. & Foggi B. 2009: Proposal to reject the name Festuca pannonica (Poaceae). Taxon 58, 295 - 296
Eckstein R. L., Danihelka J. & Otte A. 2009: Variation in life-cycle between three rare and endangered floodplain violets in two regions: implications for population viability and conservation. Biologia 64, 69 - 80
Eliáš P., Hájek M. & Hájková P. 2009: A European warm waters neophyte Shinnersia rivularis - new alien species to the Slovak flora. Biologia 64, 684 - 686
Fiala K., Tůma I. & Holub P. 2009: Effect of manipulated rainfall on root production and plant belowground dry mass of different grassland ecosystems. Ecosystems 12, 906 - 914
Fránková M. 2009: Sinice a řasy západokarpatských prameništních mokřadů. Veronica 23, 26 - 27
Fránková M., Bojková J., Poulíčková A. & Hájek M. 2009: The structure and species richness of the diatom assemblages of the Western Carpathian spring fens along the gradient of mineral richness. Fottea 9, 355 - 368
Fránková M., Poulíčková A., Neustupa J., Pichrtová M. & Marvan P. 2009: Geometric morphometrics - a sensitive method to distinguish diatom morphospecies: a case study on the sympatric populations of Reimeria sinuata and Gomphonema tergestinum (Bacillariophyceae) from the River Bečva, Czech Republic. Nova Hedwigia 88, 81 - 95
Hájek M., Hájková P., Apostolova I., Horsák M., Plášek V., Shaw B. & Lazarova M. 2009: Disjunct occurrences of plant species in the refugial mires of Bulgaria. Folia Geobotanica 44, 365 - 386
Hájková P. & Hájek M. 2009: XDC04 Carici pendulae-Eupatorietum cannabini Hadač et al. 1997. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace. Academia, Praha., 329 - 332
Hájková P., Hájek M. & Kintrová K. 2009: How can we effectively restore species richness and natural composition of a Molinia-invaded fen? Journal of Applied Ecology 46, 417 - 425
Hédl R. 2009: O divočině, divokosti a ochraně přírody. Vesmír 88, 511 - 513
Hédl R. & Svátek M. 2009: Biodiverzita a lesy v národních parcích. In: Fanta J. & Křenová Z. (eds.): Management lesů v českých národních parcích, Správa NP a CHKO Šumava, 54 - 61
Hédl R. & Szabó P. 2009: Děvínské lesy od středověku do současnosti. Živa 57, 103 - 106
Hédl R., Roleček J., Boublík K., Douda J. & Svoboda M. 2009: Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku. Zprávy České botanické společnosti 44, 3 - 7