Filtr

   

Publikace
Šumberová K. & Hroudová Z. 2011: MCC02. Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae Lohmeyer 1950. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 448 - 451
Šumberová K. & Hroudová Z. 2011: MCC03. Sagittario sagittifoliae-Sparganietum emersi Tüxen 1953. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 451 - 456
Šumberová K. & Hroudová Z. 2011: MCC04. Eleocharito palustris-Hippuridetum vulgaris Passarge 1964. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 456 - 462
Šumberová K. & Hroudová Z. 2011: Svaz MCC. Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 440 - 444
Šumberová K. & Lososová Z. 2011: MBB02. Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae Poli et J. Tüxen 1960 corr. Gutermann et Mucina 1993. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 376 - 378
Šumberová K., Čtvrtlíková M. & Bauer P. 2011: VDB05. Luronietum natantis Szańkowski ex Šumberová, Čtvrtlíková et Bauer in Chytrý 2011 ass. nova. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 296 - 299
Šumberová K., Hrivnák R., Rydlo J. & Oťaheľová H. 2011: Vegetace parožnatek (Charetea). In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 248 - 267
Svoboda J., Sázelová S., Kosintsev P. A., Jankovská V. & Holub M. 2011: Resources and spatial analysis at actual Nenets campsites: Ethnoarchaeological implications. Journal of Anthropological Archaeology 30, 30 - 43
Szabó P. & Hédl R. 2011: Advancing the integration of history and ecology for conservation. Conservation Biology 25, 680 - 687
Velev N., Apostolova I. & Fajmonová Z. 2011: Cynosurus cristatus grasslands in West Bulgaria. Phytologia Balcanica 17, 221 - 236
Velev N., Apostolova I. & Rozbrojová Z. 2011: Alliance Arrhenatherion elatioris in West Bulgaria. Phytologia Balcanica 17, 67 - 78
Vild O. & Rotherham I. D. 2011: Yarncliff Wood at Hathersage: the impacts of sixty years of sheep exclosure on an upland Pennine ancient wood. Landscape Archaeology and Ecology 9, 328 - 331
Vymyslicky T., Fabsicova M. , Entova M. & Kurova J. 2011: Barren fallows as small areas with potential for increasing grassland biodiversity. In: Potsch E.M., Krautzer B. & Hopkins A. (eds.) Grassland Farming and Land Management Systems in Mountainous Regions, Organising Committee and Agricultural Research and Education Centre, Irdning, 514 - 516
Vymyslický T., Fabšičová M., Entová M. & Kůrová J. 2011: Význam úhorů v zemědělské krajině. Úroda 59, 71 - 76
Chytrý M., Danihelka J., Axmanová I., Božková J., Hettenbergerová E., Li C.-F., Rozbrojová L., Sekulová L., Tichý L., Vymazalová M. & Zelený D. 2010: Floristic diversity of an eastern Mediterranean dwarf shrubland: the importance of soil pH. Journal of Vegetation Science 21, 1125 - 1137
Chytrý M., Danihelka J., Horsák M., Kočí, M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V. B. & Baisheva E. Z. 2010: Modern analogues from the Southern Urals provide insights into biodiversity change in the early Holocene forests of Central Europe. Journal of Biogeography 37, 767 - 780
Danihelka J., van den Hof K., Jonsell B. & Marcussen T. 2010: (1985) Proposal to conserve the name Viola elatior against V. hornemanniana and Viola stipulacea (Violaceae). Taxon 59, 1902 - 1903
Danihelka J., van den Hof K., Marcussen T. & Jonsell B. 2010: Viola montana and V. persicifolia (Violaceae): Two names to be rejected. Taxon 59, 1869 - 1878
Dudová L., Hájek M. & Hájková P. 2010: The origin and vegetation development of the Rejvíz pine bog and the history of the surrounding landscape during the Holocene. Preslia 82, 223 - 246
Engel Z., Nývlt D., Křížek M., Treml V., Jankovská V. & Lisá L. 2010: Sedimentary evidence of landscape and climate history since the end of MIS 3 in the Krkonoše Mountains, Czech Republic. Quaternary Science Reviews 29, 913 - 927