Filtr

   

Publikace
Panova N. K., Antipina T. G. & Jankovska V. 2011: Holocene history of the environment and development of bogs on the Eastern slope of the Polar and Pre-Polar Urals (Russia). Dinamika okružajuščej sredy i globalnyje izmenjenija klimata 2, 104 - 117
Roleček J. 2011: A record of Juncus sphaerocarpus from dry grasslands near Rokytná (Moravia, Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 96, 199 - 204
Roleček J. 2011: Šipákové doubravy na Vysočině. Acta rerum naturalium 10, 11 - 18
Schamp B., Hettenbergerová E. & Hájek M. 2011: Testing community assembly predictions for nominal and continuous plant traits in species-rich grasslands. Preslia 83, 329 - 346
Sekulová L., Hájek M., Hájková P., Mikulášková E. & Fajmonová Z. 2011: Alpine wetlands in the West Carpathians: vegetation survey and vegetation - environment relationships. Preslia 83, 1 - 24
Soják J., Danihelka J. & Hájek M. 2011: Potentilla turkestanica, a rare species new to the flora of Russia. Turczaninowia 14, 101 - 105
Šumberová K. 2011: MBB04. Chenopodio chenopodioidis-Atriplicetum prostratae Slavnić 1948 corr. Gutermann et Mucina in Mucina et al. 1993. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 381 - 384
Šumberová K. 2011: MCA01. Schoenoplectetum lacustris Chouard 1924. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 394 - 397
Šumberová K. 2011: MCA02. Typhetum angustifoliae Pignatti 1953. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 398 - 401
Šumberová K. 2011: MCA03. Typhetum latifoliae Nowiński 1930. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 401 - 405
Šumberová K. 2011: MCA04. Phragmitetum australis Savič 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 405 - 409
Šumberová K. 2011: MCA05. Glycerietum maximae Nowiński 1930 corr. Šumberová, Chytrý et Danihelka in Chytrý 2011 hoc loco. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 409 - 413
Šumberová K. 2011: MCA06. Glycerio-Sparganietum neglecti Koch 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 413 - 417
Šumberová K. 2011: MCA07. Acoretum calami Dagys 1932. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 417 - 419
Šumberová K. 2011: MCA08. Equisetetum fluviatilis Nowiński 1930. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 420 - 423
Šumberová K. 2011: MCA09. Typhetum shuttleworthii Nedelcu et al. ex Šumberová in Chytrý 2011 ass. nova. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 424 - 426
Šumberová K. 2011: MCC06. Eleocharitetum palustris Savič 1926. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 465 - 469
Šumberová K. 2011: MCC07. Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae Bolbrinker 1984. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 469 - 472
Šumberová K. 2011: MCC08. Alismatetum lanceolati Zahlheimer ex Šumberová in Chytrý 2011 ass. nova. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 472 - 474
Šumberová K. 2011: MCE01. Glycerietum fluitantis Nowiński 1930. In: Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky. 3. Vodní a mokřadní vegetace. Academia, Praha., 499 - 503