Filtr

   

Publikace
Richardson D. M. & Pyšek P. 2012: Naturalization of introduced plants: ecological drivers of biogeographic patterns. New Phytologist 196, 383 - 396
Ricotta C., La Sorte F. A., Pyšek P., Rapson G. L., Celesti-Grapow L. & Thompson K. 2012: Phylogenetic beta diversity of native and alien species in European urban floras. Global Ecology and Biogeography 21, 751 - 759
Skálová H., Havlíčková V. & Pyšek P. 2012: Seedling traits, plasticity and local differentiation as strategies of invasive species of Impatiens in central Europe. Annals of Botany 110, 1429 - 1438
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kocarek P., Skuhrovec J., Malenovksy P., Vodka S., Spitzer L., Banar P. & Konvicka M. 2012: Technical reclamations are wasting the conservation potential of post - mining sites. A case study of black coal spoil dumps. Ecological Engineering 43, 13 - 18
Trybush S. O., Jahodová Š., Čížková L., Karp A. & Hanley S. J. 2012: High levels of genetic diversity in Salix viminalis of the Czech Republac as revealed by microsatellite markers. Bioenergy Research 5, 969 - 977
Vítková M., Vítek O. & Müllerová J. 2012: Antropogenní změny vegetace nad horní hranicí lesa v Krkonošském národním parku s důrazem na vliv turistiky. Opera Corcontica 2012, 5 - 30
Xu H. G., Qiang S., Genovesi P., Ding H., Wu J., Meng L., Han Z., Miao J., Hu B., Guo J., Sun H., Huang C., Lei J., Le Z., Zhang X., He S., Wu Y., Zhang Z., Chen L., Jarošík V. & Pyšek P. 2012: An inventory of invasive alien species in China. NeoBiota 15, 1 - 26
Blackburn T. M., Pyšek P., Bacher S., Carlton J. T., Duncan R. P., Jarošík V., Wilson J. R. U. & Richardson D. M. 2011: A proposed unified framework for biological invasions. Trends in Ecology and Evolution 26, 333 - 339
Dupin M., Reynaud P., Jarošík V., Baker R., Brunel S., Eyre D., Pergl J. & Makowski D. 2011: Effects of the training dataset characteristics on the performance of nine species distribution models: application to Diabrotica virgifera virgifera. PLoS ONE 6, 1 - 11
Essl F., Dullinger S., Rabitsch W., Hulme P. E., Hülber K., Jarošík V., Kleinbauer I., Krausmann F., Kühn I., Nentwig W., Vila M., Genovesi P., Gherardi F., Desprez-Loustau M.-L., Roques A. & Pyšek P. 2011: Reply to Keller and Springborn: No doubt about invasion debt. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 108, 221 - 221
Essl F., Dullinger S., Rabitsch W., Hulme P. E., Hülber K., Jarošík V., Kleinbauer I., Krausmann F., Kühn I., Nentwig W., Vila M., Genovesi P., Gherardi F., Desprez-Loustau M.-L., Roques A. & Pyšek P. 2011: Socioeconomic legacy yields an invasion debt. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 108, 203 - 207
Hulme P. E., Pyšek P. & Duncan R. P. 2011: Don´t be fooled by a name: a reply to Thompson and Davis. Trends in Ecology and Evolution 26, 318 - 318
Jarošík V., Honěk A., Magarey R. D. & Skuhrovec J. 2011: Developmental Database for Phenology Models: Related Insect and Mite Species Have Similar Thermal Requirements. Journal of Economic Entomology 104, 1870 - 1876
Jarošík V., Konvička M., Pyšek P., Kadlec T. & Beneš J. 2011: Conservation in a city: do the same principles apply to different taxa? Biological Conservation 144, 490 - 499
Jarošík V., Pyšek P. & Kadlec T. 2011: Alien plants in urban nature reserves: from red-list species to future invaders. NeoBiota 10, 27 - 46
Jarošík V., Pyšek P., Foxcroft L. C., Richardson D. M., Rouget M. & MacFadyen S. 2011: Predicting incursion of plant invaders into Kruger National Park, South Africa: the interplay of general drivers and species-specific factors. PLoS One 6, 1 - 12
Kučera T. & Pyšek P. 2011: Box. 4.2 Zákonitosti rostlinných invazí, Box 4.3 Invazní druhy v přírodních rezervacích ve světě, Box 4.4 Invazní rostliny v přírodních rezervacích v ČR. In: Primack R. B., Kindlmann P. & Jersáková J. (eds.) Úvod do biologie ochrany přírody, Portál, Praha, 162 - 168
Kühn I., Kowarik I., Kollmann J., Starfinger U., Bacher S., Blackburn T. M., Bustamante R. O., Celesti-Grapow L., Chytrý M., Colautti R. I., Essl F., Foxcroft L. C., García-Berthou E., Gollasch S., Hierro J., Hufbauer R. A., Hulme P. E., Jarošík V., Jesch 2011: Open minded and open access: introducing NeoBiota, a new peer-reviewed journal of biological invasions. NeoBiota 9, 1 - 12
Matasová K., Kozubíková E., Svoboda J., Jarošík V. & Petrusek A. 2011: Temporal variation in the prevalence of the crayfish plague pathogen, Aphanomyces astaci, in three Czech spiny-cheek crayfish populations. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems 401, 1 - 9
Moravcová L., Pyšek P., Jarošík V. & Zákravský P. 2011: Potential phytotoxic and shading effects of invasive Fallopia (Polygonaceae) taxa on the germination of dominant native species. Neobiota 9, 31 - 48