Filtr

   

Publikace
Kowarik I. & Pyšek P. 2012: The first steps towards unifying concepts in invasion ecology were made one hundred years ago: revisiting the work of the Swiss botanist Albert Thellung. Diversity and Distributions 18, 1243 - 1252
Novoa A., González L., Moravcová L. & Pyšek P. 2012: Effects of soil characteristics, allelopathy and frugivory on establishment of the invasive plant Carpobrotus edulis and a co-occuring native, Malcolmia littorea. PLoS One 7, 1 - 11
Pergl J, Perglová I. & Pyšek P. 2012: Heracleum mantegazzianum. In: Francis R. A. (ed.), A handbook of global freshwater invasive species, Earthscan, London & New York, 57 - 65
Pergl J., Pyšek P., Perglová I. & Jarošík V. 2012: Low persistence of a monocarpic invasive plant in historical sites biases our perception of its actual distribution. Journal of Biogeography 39, 1293 - 1302
Pluess T., Cannon R., Jarošík V., Pergl J., Pyšek P. & Bacher S. 2012: When are eradication campaigns successful? A test of common assumptions. Biological Invasions 14, 1365 - 1378
Pluess T., Jarošík V., Pyšek P., Cannon R., Pergl J., Breukers A. & Bacher S. 2012: Which factors affect the success or failure of eradication campaigns against alien species? PLoS One 7, 1 - 11
Pyšek P. 2012: Asistované přežívání, nebo asistované invaze? O změnách klimatu, vymírání druhů a Jurských parcích. Vesmír 91, 291 - 293
Pyšek P. & Richardson D. M. 2012: Invasive species. In: Craig R. K., Nagle J. C., Pardy B., Schmitz O. & Smith W. (eds), Berkshire Encyclopaedia of Sustainability. Vol. 5: Ecosystem Management and Sustainability, Berkshire Publishing Group, Great Barrington, MA., 211 - 219
Pyšek P., Chytrý M. & Pergl J. 2012: Invazní rostliny v České republice a jejich vliv na biodiverzitu. Machar I., Drobilová L. a kolektiv Ochrana přírody a krajiny v České republice, II. díl, Univerzita Palackého, Olomouc, 692 - 705
Pyšek P., Chytrý M., Pergl J., Sádlo J. & Wild J. 2012: Plant invasions in the Czech Republic: current state, introduction dynamics, invasive species and invaded habitats. Preslia 84, 576 - 630
Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. 2012: Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. Preslia 84, 155 - 255
Pyšek P., Jarošík V., Hulme P. E., Pergl J., Hejda M., Schaffner U. & Vilà M. 2012: A global assessment of invasive plant impacts on resident species, communities and ecosystems: the interaction of impact measures, invading species’ traits and environment. Global Change Biology 18, 1725 - 1737
Pyšek P., Kaplan Z., Chytrý M. & Danihelka J. 2012: Flora and vegetation of the Czech Republic. Preslia 84, 391 - 862
Richardson D. M. & Pyšek P. 2012: Naturalization of introduced plants: ecological drivers of biogeographic patterns. New Phytologist 196, 383 - 396
Ricotta C., La Sorte F. A., Pyšek P., Rapson G. L., Celesti-Grapow L. & Thompson K. 2012: Phylogenetic beta diversity of native and alien species in European urban floras. Global Ecology and Biogeography 21, 751 - 759
Skálová H., Havlíčková V. & Pyšek P. 2012: Seedling traits, plasticity and local differentiation as strategies of invasive species of Impatiens in central Europe. Annals of Botany 110, 1429 - 1438
Tropek R., Kadlec T., Hejda M., Kocarek P., Skuhrovec J., Malenovksy P., Vodka S., Spitzer L., Banar P. & Konvicka M. 2012: Technical reclamations are wasting the conservation potential of post - mining sites. A case study of black coal spoil dumps. Ecological Engineering 43, 13 - 18
Trybush S. O., Jahodová Š., Čížková L., Karp A. & Hanley S. J. 2012: High levels of genetic diversity in Salix viminalis of the Czech Republac as revealed by microsatellite markers. Bioenergy Research 5, 969 - 977
Vítková M., Vítek O. & Müllerová J. 2012: Antropogenní změny vegetace nad horní hranicí lesa v Krkonošském národním parku s důrazem na vliv turistiky. Opera Corcontica 2012, 5 - 30
Xu H. G., Qiang S., Genovesi P., Ding H., Wu J., Meng L., Han Z., Miao J., Hu B., Guo J., Sun H., Huang C., Lei J., Le Z., Zhang X., He S., Wu Y., Zhang Z., Chen L., Jarošík V. & Pyšek P. 2012: An inventory of invasive alien species in China. NeoBiota 15, 1 - 26