Filtr

   

Publikace
Mudrák O., Doležal J. & Frouz J. 2016: Initial species composition predicts the progress in the spontaneous succession on post-mining sites. Ecological Engineering 95, 665 - 670
Mudrák O., Hermová M., Tesnerová C., Rydlová J. & Frouz J. 2016: Above-ground and below-ground competition between the willow Salix caprea L. and its understorey. Journal of Vegetation Science 27, 156 - 164
Mudrák O., Janeček Š., Götzenberger L., Mason N. W. H., Horník J., de Castro I., Doležal J., Klimešová J. & de Bello F. 2016: Fine-scale coexistence patterns along a productivity gradient in wet meadows: shifts from trait convergence to divergence. Ecography 39, 338 - 348
Navrátilová J. 2016: Dny otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin. Třeboňský svět 23, 15 - 15
Navrátilová J. 2016: Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě I. Botanika 4, 26 - 27
Navrátilová J. 2016: Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě II. Botanika 4, 26 - 27
Padyšáková E. & Janeček Š. 2016: Sunbird hovering behavior is determined by both the forager and resource plant. Biotropica 48, 687 - 693
Pavlovič A., Krausko M. & Adamec L. 2016: A carnivorous sundew plant prefers protein over chitin as a source of nitrogen from their traps. Plant Physiology and Biochemistry 104, 11 - 16
Pichrtová M, Hájek T. & Elster J. 2016: Annual development of mat-forming conjugating green algae Zygnema spp. in hydro-terrestrial habitats in the Arctic. Polar Biology 39, 1653 - 1662
Prach K. 2016: Sopka Mount St. Helens 35 let po výbuchu. Živa 64, 119 - 122
Prach K. & Tolvanen A. 2016: How can we restore biodiversity and ecosystem services in mining and industrial sites? Environmental Science and Pollution Research 23, 13587 - 13590
Prach K., Tichý L., Lencová K., Adámek M., Koutecký T., Sádlo J., Bartošová A., Novák J., Kovář P., Jírová A., Šmilauer P. & Řehounková K. 2016: Does succession run towards potential natural vegetation? An analysis across seres. Journal of Vegetation Science 27, 515 - 523
Ricotta C., de Bello F., Moretti M., Caccianiga M., Cerabolini B. E. L. & Pavoine S. 2016: Measuring the functional redundancy of biological communities: a quantitative guide. Methods in ecology and evolution 7, 1386 - 1396
Ronk A., de Bello F., Fibich P. & Partel M. 2016: Large-scale dark diversity estimates: new perspectives with combined methods. Ecology and Evolution 6, 6266 - 6281
Šebelíková L., Řehounková K. & Prach K. 2016: Spontaneous revegetation vs. forestry reclamation in post-mining sand pits. Environmental Science and Pollution Research 23, 13598 - 13605
Shipley B., de Bello F., Cornelissen J.H.C., Laliberte E., Laughlin D.C. & Reich P.B. 2016: Reinforcing loose foundation stones in trait-based plant ecology. Oecologia 180, 923 - 931
Šimura J., Spíchal L., Adamec L., Pěnčík A., Rolčík J., Novák O. & Strnad M. 2016: Cytokinin, auxin and physiological polarity in the aquatic carnivorous plants Aldrovanda vesiculosa and Utricularia australis. Annals of Botany 117, 1037 - 1044
Sklenář P., Kučerová A., Macková J. & Romoleroux K. 2016: Temperature microclimates of plants in a tropical alpine environment: How much does growth form matter? Arctic, Antarctic and Alpine Research 48, 61 - 78
Svidenský R., Čížková H., Kučerová A. & Krolová M. 2016: Dynamika litorálního porostu v zátoce Vřesná (přehradní nádrž Lipno). Vodní hospodářství 66, 7 - 11
Volf M., Redmond C., Albert A.J., Le Bagousse-Pinguet Y., Biella P., Goetzenberger L., Hrázský Z., Janeček Š., Klimešová J., Lepš J., Šebelíková L., Vlasatá T. & de Bello, F. 2016: Effects of long- and short-term management on the functional structure of meadows through species turnover and intraspecific trait variability. Oecologia 180, 941 - 950