Filtr

   

Publikace
Kasari L., Saar L., de Bello F., Takkis K. & Helm A. 2016: Hybrid ecosystems can contribute to local biodiversity conservation. Biodiversity and Conservation 25, 3023 - 3041
Kolář J. & Kučerová A. 2016: Pobřežnice jednokvětá - zajímavosti z ekologie jednoho kriticky ohroženého druhu. Botanika 4, 18 - 19
Korrensalo A., Hájek T., Vesala T., Mehtätalo L. & Tuittila E-S. 2016: Variation in photosynthetic properties among bog plants. Botany 94, 1127 - 1139
Kučerová A., Adamec L., Husák Š., Koutecká E. & Sosnová M. 2016: Záchranné výsadby ohrožených druhů vodních a mokřadních rostlin v CHKO Třeboňsko v letech 2005-2014. Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích, Přírodní Vědy 56, 36 - 54
Maicher V., Safian S., Ishmeal KN, Murkwe M, Kimbeng TJ, Janeček S. & Tropek R. 2016: Two genera and nineteen species of fruit-feeding erebid moths (Lepidoptera: Erebidae) recorded in Cameroon for the firs time. Entomological News 126, 64 - 70
Májeková M., Janeček Š., Mudrák O., Horník J., Janečková P., Bartoš M., Fajmon K., Jiráská Š., Götzenberger L., Šmilauer P., Lepš J. & de Bello F. 2016: Consistent functional response of meadow species and communities to land-use changes across productivity and soilmoisture gradients. Applied Vegetation Science 19, 196 - 205
Májeková M., Paal T., Plowman N.S., Bryndová M., Kasari L., Norberg A., Weiss M., Bishop T.R., Luke S.H., Sam K., Le Bagousse-Pinquet Y., Lepš J., Gotzenberger L. & de Bello, F. 2016: Evaluating Functional Diversity: Missing Trait Data and the Importance of Species Abundance Structure and Data Transformation. PLOS ONE 11
Malíková L., Latzel V., Šmilauer P. & Klimešová J. 2016: Local adaptation of annual weed populations to habitats differing in disturbance regime. Evolutionary Ecology 30, 861 - 876
Mander Ü., Sohar K., Tournebize J. & Pärn J. 2016: Risk Analysis Of Global Warming-induced Greenhouse Gas Emissions From Natural Sources. International Journal of Safety and Security Engineering 6, 181 - 192
Martínková J. & Klimešová J. 2016: Enforced Clonality Confers a Fitness Advantage. Frontiers in Plant Science 7, 1 - 10
Martínková J., Šmilauer P., Mihulka S., Latzel V. & Klimešová J. 2016: The effect of injury on whole-plant senescence: an experiment with two root-sprouting Barbarea species. Annals of Botany 117, 667 - 679
Masi E., Ciszak M., Colzi I., Adamec L. & Mancuso S. 2016: Resting electrical network activity in traps of the aquatic carnivorous plants of the genera Aldrovanda and Utricularia. Scientific Reports 6, 1 - 11
Menzel, A., Hempel, S., Manceur, A.M., Götzenberger, L., Moora, M., Rillig, M.C., Zobel, M. & Kühn, I. 2016: Distribution patterns of arbuscular mycorrhizal and non-mycorrhizal plant species in Germany. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 21, 78 - 88
Mudrák O., de Bello F., Doležal J. & Lepš J. 2016: Changes in the functional trait composition and diversity of meadow communities induced by Rhinanthus minor L. Folia Geobotanica 51, 1 - 11
Mudrák O., Doležal J. & Frouz J. 2016: Initial species composition predicts the progress in the spontaneous succession on post-mining sites. Ecological Engineering 95, 665 - 670
Mudrák O., Hermová M., Tesnerová C., Rydlová J. & Frouz J. 2016: Above-ground and below-ground competition between the willow Salix caprea L. and its understorey. Journal of Vegetation Science 27, 156 - 164
Mudrák O., Janeček Š., Götzenberger L., Mason N. W. H., Horník J., de Castro I., Doležal J., Klimešová J. & de Bello F. 2016: Fine-scale coexistence patterns along a productivity gradient in wet meadows: shifts from trait convergence to divergence. Ecography 39, 338 - 348
Navrátilová J. 2016: Dny otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin. Třeboňský svět 23, 15 - 15
Navrátilová J. 2016: Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě I. Botanika 4, 26 - 27
Navrátilová J. 2016: Vzácní krátkověcí trpaslíci v botanické zahradě II. Botanika 4, 26 - 27