Filtr

   

Publikace
Navrátilová J., Kučerová A. & Navrátil J. 2006: Problematika mapování rašelinných borů v České republice. In: Kučera T. et Navrátilová J., Biotopy a jejich vegetační interpretace v ČR, ČBS, Praha, 77 - 90
Navrátilová J., Navrátil J. & Hájek M. 2006: Relationships between environmental factors and vegetation in nutrient-enriched fens at fishpond margins. Folia Geobotanica 41, 353 - 376
Plachno J., Adamec L., Lichtscheidl I.K., Peroutka M. & Adlassnig W., Vrba J. 2006: Fluorescence labelling of phosphatase activity in digestive glands of carnivorous plants. Plant Biology 8, 813 - 820
Prach K. 2006: Ekologie obnovy jako mladý obor a uplatnění botaniky v něm. Zprávy České botanické společnosti, Materiály 41, 13 - 22
Prach K. 2006: Příroda pracuje zadarmo. technické nebo přírodní rekultivace? Vesmír 85, 272 - 277
Prach K. & Řehounková K. 2006: Vegetation succession over broad geographical scales: which factors determine the patterns? Preslia 78, 469 - 480
Řehounková K. & Prach K. 2006: Spontaneous vegetation succession in disused gravel-sand pits: role of local site and landscape factors. Journal of Vegetation Science 17, 583 - 590
Rief J., Hořák D., Sesláček O., Riegert J., Pešata M., Hrázský Z., Janeček Š. & Storch D 2006: Unusual abundance-range size relationship in an Afromontane bird community: the effect of geographical isolation? Journal of Biogeography 33, 1959 - 1968
Soldán T., Černý R., Husák Š., Matěna J., Matěnová V., Papáček M. & Petr J. 2006: Vodní prostředí. In: Novohradské hory a novohradské podhůří, Příroda, historie, život, Baset, 2006, 131 - 138
Vondrák J. & Prach K. 2006: Occurrence of heliophilous species on isolated rocky outcrops in a forested landscape: relict species or recent arrivals? Preslia 78, 115 - 121
Weijschede J., Martínková J., de Kroon H. & Huber H. 2006: Shade avoidance in Trifolium repens: costs and benefits of plasticity inpetiole length and leaf size. New Phytologist 172, 655 - 666
Adamec L. 2005: Co nového přinesl Mezinárodní botanický kongres poznání o masožravých rostlinách? Trifid 10, 6 - 9
Adamec L. 2005: Dix ans apres l'introduction d'Aldrovanda vesiculosa en Republic Tcheque. Dionee 58, 8 - 13
Adamec L. 2005: Ecophysiological characterization of carnivorous plant roots: oxygen fluxes, respiration, and water exudation. Biologia Plantarum 49, 247 - 255
Adamec L. 2005: Ekofyziologická charakteristika kořenů masožravých rostlin. Zprávy České Botanické Společnosti 40, 45 - 52
Adamec L. 2005: Nemoc aldrovandky poznaná a zvládnutelná? Trifid 10, 18 - 19
Adamec L. 2005: Particularités de la nutrition minérale chez les plantes carnivores (2sd Partie). Dionée 60, 19 - 23
Adamec L. 2005: Particularités de la nutrition minérale chez les plantes carnivores (Ière Partie). Dionee 59, 22 - 30
Adamec L. 2005: Quoi de nouveau du côté de la recherche sur Aldrovanda? Dionée 58, 22 - 28
Adamec L. 2005: Ten years after the introduction of Aldrovanda vesiculosa to the Czech Republic. Acta Botanica Gallica 152, 239 - 245