Filtr

   

Publikace
Prach K. 2017: Ekologická obnova aneb přirozená a řízená sukcese jako užiteční pomocníci. Zahrada-park-krajina 27, 40 - 45
Prach K. 2017: Ekologická obnova v krajinném měřítku. In: Fanta J., Macková J., Petřík P. (eds.) Krajina a lidé. Academia, Praha, 94 - 98
Prach K., Tichý L., Vítovcová K. & Řehounková K. 2017: Participation of the Czech flora in succession at disturbed sites: quantifying species’ colonization ability. Preslia 89, 87 - 100
Prach K., Torok P. & Bakker J. D. 2017: Temperate grasslands. In: Allison S.K., Murphy S.D. (ed.) Routledge Handbook of Ecological and Environmental Restoration. Routledge, Taylor & Francis Group, London, New York, 126 - 141
Prausová R., Kozelková Z., Tomášová Z., Brodský M., Havelka R., Dvořák V., Adamec L., Kučerová A., Pásek K. & Pitelková P. 2017: Část II. Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen). In: Prausová R. (ed.) Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen). Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 49 - 133
Price J., Tamme R., Gazol A., de Bello F., Takkis K., Uria-Diez J., Kasari L. & Pärtel M. 2017: Within-community environmental variability drives trait variability in species-rich grasslands. Journal of Vegetation Science 28, 303 - 312
Płachno B. J., Kamińska I., Adamec L. & Świątek P. 2017: Vascular tissue in traps of Australian carnivorous bladderworts (Utricularia) of the subgenus Polypompholyx. Aquatic Botany 142, 25 - 31
Płachno B. J., Stpiczyńska M., Krajewski Ł., Świątek P., Adamec L. & Miranda V. F. O. 2017: Flower palate structure of the aquatic bladderworts Utricularia bremii Heer and U. minor L. from section Utricularia (Lentibulariaceae). Protoplasma 254, 2007 - 2015
Rybníček K., Navrátilová J., Bufková I. & Kučerová A. 2017: The Czech Republic. In: Joosten, H., Tanneberger, F., & Moen, A. (eds.) Mires and peatlands of Europe: status, distribution and conservation, Schweizerbart Science Publishers, Stuttgart, 340 - 351
Saar L., de Bello F., Pärtel M. & Helm A. 2017: Trait assembly in grasslands depends on habitat history and spatial scale. Oecologia 184, 1 - 12
Šimek K., Pitsch G., Salcher M. M., Sirová D., Shabarova T., Adamec L. & Posch T. 2017: Ecological Traits of the Algae-Bearing Tetrahymena utriculariae (Ciliophora) from Traps of the Aquatic Carnivorous Plant Utricularia reflexa. Journal of Eukaryotic Microbiology 64, 336 - 348
Sohar K., Altman J., Lehečková E. & Doležal J. 2017: Growth-climate relationships of Himalayan conifers along elevational and latitudinal gradients. International Journal of Climatology 37, 2593 - 2605
Tumajer J., Altman J., Štepánek P., Treml V., Doležal J. & Cienciala E. 2017: Increasing moisture limitation of Norway spruce in Central Europe revealed by forward modelling of tree growth in tree-ring network. Agricultural and Forest Meteorology 247, 56 - 64
Velbert F., Kleinebecker T., Mudrák O., Schwartze P. & Hölzel N. 2017: Time lags in functional response to management regimes – evidence from a 26-year field experiment in wet meadows. Journal of Vegetation Science 28, 313 - 324
Vicherová E., Hájek M., Šmilauer P. & Hájek T. 2017: Sphagnum establishment in alkaline fens: importance of weather and water chemistry. Science of the Total Environment 580, 1429 - 1438
Vlašánková A., Padyšáková E., Bartoš M., Mengual X., Janečková P. & Janeček Š. 2017: The nectar spur is not only a simple specialization for long-proboscid pollinators. New Phytologist 2017, 1574 - 1581
Zanata T. B, Dalsgaard B., Passos F. C., Cotton P. A., Roper J. J., Maruyama P. K., Fischer E., Schleuning M., Gonzalez A. M. M., Vizentin-Bugoni J., Franklin D. C., Abrahamczyk S., Alarcon R., Araujo A. C., Araujo F. P., de. Azevedo-Junior S. M., Baquero 2017: Global patterns of interaction specialization in bird-flower network. Journal of Biogeography 44, 1891 - 1910
Adamec L & Poppinga S. 2016: Measurement of the critical negative pressure inside traps of aquatic carnivorous Utricularia species. Aquatic Botany 133, 10 - 16
Adamec L. 2016: European aquatic carnivorous Utricularia species – record-holders, but vanishing beauties of our nature. Danube News 18, 12 - 14
Adamec L. 2016: Mineral nutrition in aquatic carnivorous plants: effect of carnivory, nutrient reutilization and K+ uptake. Fundamental and Applied Limnology 188, 41 - 49