Filtr

   

Publikace
Čtvrtlíková M., Vrba J., Znachor P. & Hekera P. 2009: Effects of aluminium toxicity and low pH on the early development of Isoëtes echinospora. Preslia 81, 135 - 149
de Bello F., Thuiller W., Lepš J., Choler P., Clement J. Ch., Macek P., Sebastia M. T. & Lavorel S. 2009: Partitioning of functional diversity reveals the scale and extent of trait convergence and divergence. Journal of Vegetation Science 20, 475 - 486
Doležal J., Matsuki S. & Hara T. 2009: Effects of dwarf-bamboo understory on tree seedling emergence and survival in a mixed-oak forest in northern Japan: a multi-site experimental study. Community Ecology 64, 443 - 453
Fortunel C., Garnier E., Joffre R., Kazakou E., Quested H., Grigulis K., Lavorel S., Ansquer P., Cruz P., Doležal J., Eriksson O., Freitas H., Colodets C., Jouany C., Kigel J., Kleyer M., Lehsten V., Lepš J., Meier T., Pakeman R. J., Papadimitriou M., Pap 2009: Leaf traits capture the effects of land use changes and climate on litter decomposability of grasslands across Europe. Ecology 90, 598 - 611
Hájek T. 2009: Habitat and species controls on Sphagnum production and decomposition in a mountain raised bog. Boreal Environment Research 14, 947 - 958
Hájek T. 2009: Rašeliníky – ekosystémoví inženýři rašelinišť. In: Černý D. et Dvořák L. (eds.) Weitfällerské slatě. Sborníky z výzkumů na Šumavě. Správa NP a CHKO Šumava, Vimperk., 66 - 69
Hájek T. & Adamec L. 2009: Mineral nutrient economy in competing species of Sphagnum mosses. Ecological Research 24, 291 - 302
Hájek T., Tuittila E. S., Ilomets M. & Laiho R. 2009: Light responses of mire mosses - a key to survival after water-level drawdown? Oikos 118, 240 - 250
Husák Š. 2009: Předmluva k českému vydání. In: Baumann H. et al. (eds). Orchideje Evropy a přilehlých oblastí, Academia, Praha, 7 - 7
Husák Š. & Květ J. 2009: Obhospodařování rybníků blízké přírodě. - In: Kröpfelová L. & Šulcová J. (eds.), Sborník příspěvků 15. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 97 - 99
Husák Š., Květ J. & Adamec L. 2009: Dagmar Dykyjová oslavila 95 let. Živa 67
Klimešová J. 2009: Naše dluhy králíčku Petrovi. Dvojí příběh Beatrix Potter. Vesmír 88, 824 - 825
Klimešová J. 2009: Od prvoků k plejtvákům nebo od sinic k sekvojím? Vesmír 88, 421 - 423
Klimešová J. 2009: Parazitace plotu ve světle globálních změn. Zprávy České Parazitologické Společnosti 17, 22 - 23
Klimešová J. 2009: Plastoflóra a jiné zajímavosti za našimi okny. Vesmír 88, 189 - 190
Klimešová J. & de Bello F. 2009: CLO-PLA: the database of clonal and bud bank traits of Central European flora. Journal of Vegetation Science 20, 511 - 516
Klimešová J. & Květ J. 2009: Jan Jeník inspirující. Živa 57, 3 - 3
Klimešová J., Pokorná A. & Klimeš L. 2009: Establishment growth and bud bank formation in Epilobium angustifolium: the effects of nutrient availability, plant injury and environmental heterogeneity. Botany-Botanique 87, 195 - 201
Koutecká E. & Lepš J. 2009: Effect of light and moisture conditions and seed age on Germination of three closely related Myosotis species. Folia Geobotanica 44, 109 - 130
Královec J., Pocová L., Jonášová M., Macek P. & Prach K. 2009: Spontaneous recovery of intensively used grassland after cessation of fertilizing. Applied Vegetation Science 12, 391 - 397