Filtr

   

Publikace
Prach K. 2012: Obnova a následná degradace nivních luk. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK, Praha., 39 - 41
Prach K. 2012: Praktické využití botaniky. Živa 60, 216 - 216
Prach K. 2012: Výsypky po těžbě uhlí na Mostecku: potenciál spontánní sukcese pro obnovu. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK, Praha., 97 - 98
Prach K. & Lepš J. 2012: Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Živa 60, 83 - 83
Prach K. & Rachlewicz G. 2012: Succession of vascular plants in front of retreating glaciers in central Spitsbergen. Polish Polar Research 33, 319 - 328
Prach K., Klimešová J., Košnar J., Redčenko O. & Hais M. 2012: Variability of contemporary vegetation around Petuniabukta, central Spitsbergen. Polish Polar Research 33, 383 - 394
Prach K., Pešout P. & Jongepierová I. 2012: Ekologie obnovy a ekologická obnova v České republice. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice. AOPK, Praha., 9 - 10
Prach K., Pešout P. & Jongepierová I. 2012: Restoration ecology and ecological restoration in the Czech Republic. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W., Prach K. (eds.) Ecological restoration in the Czech Republic. AOPK, Praha, 9 - 10
Roubíčková A., Mudrák O. & Frouz J. 2012: The effect of belowground herbivory by wireworms (Coleoptera: Elateridae) on performance of Calamagrostis epigejos (L) Roth in post-mining sites. European Journal of Soil Biology 50, 51 - 55
Sklenář P., Kučerová A., Macek P. & Macková J. 2012: The frost-resistance mechanism in paramo plants is related to geographic origin. New Zealand Journal of Botany 50, 391 - 400
Štastna P., Klimešová J. & Doležal J. 2012: Altitudinal changes in the growth and allometry of Rumex alpinus. Alpine Botany 122, 35 - 44
Tropek R. & Prach K. 2012: Mining and post-industrial sites - Introduction. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W., Prach K. (eds.) Ecological restoration in the Czech Republic. AOPK, Praha., 89 - 93
Tropek R. & Prach K. 2012: Místa narušená těžbou – úvod. In: Jongepierová I., Pešout P., Jongepier J.W. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice, pp. 45-46. AOPK, Praha., 89 - 93
Urbanová Z., Picek T., Hájek T., Bufková I. & Tuittila E.-S. 2012: Vegetation and carbon gas dynamics under a changed hydrological regime in central European peatlands. Plant Ecology & Diversity 5, 89 - 103
Yoccoz N.G., Brathen K.A., Gielly L., Haile J., Edwards M.E., Goslar T., von Stedingk H., Brysting A.K., Coissac E., Pompanon F., Sonstebo J.H., Miquel C, Valentini A, de Bello F., Chave J, Thuiller W,Wincker P., Cruaud C., Gavory F., Rasmussen M., Gilber 2012: DNA from soil mirrors plant taxonomic and growth form diversity. Molecular Ecology 21, 3647 - 3655
Adamec L. 2011: By which mechanism does prey capture enhance plant growth in aquatic carnivorous plants: Stimulation of shoot apex? Fundamental and Applied Limnology 178, 171 - 176
Adamec L. 2011: Dark respiration and photosynthesis of dormant and sprouting turions of aquatic plants. Fundamental and Applied Limnology 179, 151 - 158
Adamec L. 2011: Ecophysiological look at plant carnivory: Why are plants carnivorous? In: Seckbach J., Dubinski Z. (eds.) All Flesh is Grass. Plant-Animal Interrelationships. Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology Vol. 16. Springer Science + Business Media B. V., Dordrecht - Heidelberg - London - New York, 457 - 489
Adamec L. 2011: Ekofyziologie vodních masožravých rostlin. Masožravé rostliny 5, 4 - 21
Adamec L. 2011: Functional characteristics of traps of aquatic carnivorous Utricularia species. Aquatic Botany 95, 226 - 233