Filtr

   

Publikace
2003: Proceedings 15th Symposium IAC, Barcelona 2001. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, 615 - 615
Day J.G., Elster J. & Lukavský J. 2003: The use of cryopreservation to develop a European scientific and biotechnological resource: The COBRA project. In: Lima N. & Smith D. eds: Biological Recource Centres and the Use of Microbes, 309 - 320
Elster J., Stibal M. & Kaštovská K. 2003: Svalbard - mezinárodní centrum výzkumu Arktidy. Živa 6, 262 - 264
Komárek J. 2003: Coccoid and Colonial Cyanobakteria. In: Wehr J.D., Sheath R.G ed., Freshwater of North America, Academic Press, San Diego, 59 - 116
Komárek J. 2003: Planktic oscillatorialean cyanoprokaryotes (short review according to combined phenotype and molecular aspects). Hydrobiologia 502, 367 - 382
Komárek J., Kling H., Komárková J. 2003: Filamentous Cyanobacteria. In: Wehr J., Sheath R.G. ed., Freshwater algae of North America, Academic Press, San Diego, 117 - 196
Lederer F & Lukavský J. 2003: Řasy Šumavy. Šumava, příroda, historie, život. Nakl.Baset Praha, 185 - 190
Scheffler, W., Houk, V. & Klee, R. 2003: Morphology, morphological variability and ultrastructure of Cyclotella delicatula HUSTEDT (Bacillariophyceae) from Hustedt material. Diatom Research/Bipress Limited, Bristol 18, 107 - 121
Trojánková K., Oliveira C.-M. & Couté A. 2001: Contribution to the desmid flora of French Guiana. Phycologia 40, 68 - 68
1999: Proceedings 14 th Symposium IAC, Lammi 1998. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, 1 - 382
Komárek J., Anagnostidis K. 1998: Cyanoprokaryota 1.teil: Chroococcales. In: Ettl H., Gartner G., Heynig H@ Mollenhauer D. eds. Susswasserflora von Mitteleuropa 19/1, Gustav Fisher, Jena-Stuttgart-Lubeck-Ulm
Klee, R. & Houk, V. 1996: Morphology and ultrastructure of Cyclotella woltereckii HUSTEDT (Bacillariophyceae). Archiv für Protistenkunde/Gustav Fischer Verlag, Jena 147, 19 - 27
Houk, V. 1993: Morphology and ultrastructure of Cyclotella bodanica var. affinis GRUNOW (Bacillariophyceae). Archiv für Protistenkunde/Gustav Fischer Verlag, Jena 143, 215 - 228
Houk, V. 1993: Some morphotypes in the „Orthoseira roeseana“ complex. Diatom Research/Biopress Limited, Bristol 8, 385 - 402
Lukavský J.: Jednoduché zařízení pro kultivaci termofilních organizmů. Rejstřík Úřadu průmyslového vlastnictví Zn. PUV 2015-31308, č.zápisu 28656
Řezanka T., Lukavský J. & Nedbalová L.: Produkční kmen řasy Monoraphidium sp. pro produkci olejů s obsahem polynenasycených mastných kyselin, způsob produkce těchto olejů a použití tohoto produkčního kmene pro průmyslovou výrobu těchto olejů.
Řezanka T., Vítová M., Nedbalová, L. & Lukavský, J.: Živný roztok pro kultivaci fotosyntetizujících mikroorganismů, způsob jeho přípravy a použití. Patent CZ 306000 B6
Trojánková, K.: Desmids from the Slavkovský les preserved area in western Bohemia, Czech republic. F. Hindák: Biology and taxonomy of green algae IV, 86 - 86