Filtr

   

Publikace
Elster J. 2007: Arktida. Nejrychleji se měnící část naší planety. Vesmír 86, 292 - 303
FIORE M.F., SANT’ANNA C.L., AZEVEDO M.T.P., KOMÁREK J., KAŠTOVSKÝ J., SULEK J. & LORENZI A.S. 2007: The cyanobacterial genus Brasilonema - molecular and phenotype evaluation. Journal of Phycology 43, 789 - 798
Hauer T. 2007: Rock-inhabiting cyanprokaryota from South Bohemia (Czech Republic). Nova Hedwigia 85, 379 - 392
Hauer T. & Jirka L. 2007: Image analysis - a simple method of algal culture growth assessment. Journal of Applied Phycology 19, 599 - 601
Houk V. 2007: Aulacoseira hibschii (Reichelt) Houk comb. nov. (Bacillariophyceae, Centrales) from the type locality in Varnsdorf (Czech Republic). Bulletin of Geosciences 82, 419 - 428
Houk V. & Klee R. 2007: Atlas of Freshwater centric diatoms with a brief key and descriptions. Part II. Melosiraceae and Aulacoseiraceae (Supplement to Part I). Fottea 7, 85 - 255
Houk, V., Klee, R. & Passauer, U. 2007: Observations of taxa of Melosira sensu lato among the slides from the Grunow Diatom Collection in Vienna (Austria). Part 1. Diatom Research 22, 57 - 80
Kaštovská K., Stibal M., Šabacká M., Černá B., Šantrůčková H. & Elster J. 2007: Microbial community structure and ecology of subglacial sediments in two polythermal Svalbard glaciers characterized by epifluorescence microscopy and PLFA. Polar Biology 30, 277 - 287
Klee, R. & Houk, V. 2007: Valve ultrastructure studies of Discostella glomerata (BACHMANN) HOUK & KLEE. Diatom Research 22, 89 - 103
Komárek J. 2007: Letter to the editor. Phycologia 46, 602 - 603
Komárek J. & Hauer T. 2007: Three rare cyanobacterial species in the Podyjí National Park. Thayensia (Znojmo) 7, 75 - 83
Komárek J. & Komárková-Legnerová J. 2007: Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of northern Belize. 1. Phenotypic diversity of coccoid morphotypes. Nova Hedwigia 84, 65 - 111
Komárek J. & Nedbalová L. 2007: Green cryosestic algae. In: SECKBACH, J. (ed.): Algae and Cyanobacteria in Extreme Emvironments. Springer 2007, 321 - 342
Kvíderová J. 2007: Research on snow algae - ecology and taxonomy. http://www.butbn.cas.cz/snow_algae/WWW-SNOW-EN.htm
Kvíderová J. 2007: Výzkum sněžných řas - ekologie a taxonomie. http://www.butbn.cas.cz/snow_algae/WWW-SNOW-CZ.htm
Lukavský J., Moravcová A. & Nedbalová L. 2007: Vliv člověka na fytobentos toků. In: Flousek, J., Hartmanová, O., Štursa, J. et Potocki, J. (eds) Krkonoše, příroda, historie, život. Baset (Praha), p.184-186., 184 - 186
Nováková S., Matula J. & Nedbalová L. 2007: Řasy a sinice. In: Krkonoše - příroda, historie, život. Baset. Praha, 179 - 183
Plinski M. & Komárek J. 2007: Key for the identification to the genera. In: PLINSKI M. Flora Zatoki Gdanskiej i wod przyleglych (Baltyk Poludniowy) 1, Wydaw. Uniw. Gdanskiego, Gdaňsk,, 150 - 162
Plinski M. & Komárek J. 2007: Sinice – Cyanobakterie (Cyanoprokaryota) (with the english key for the identification to the genus ). – In: PLINSKI M. Flora Zatoki Gdanskiej i wod przyleglych (Baltyk Poludniowy) 1, Wydaw. Uniw. Gdanskiego, Gdaňsk, 1 - 172
Řeháková K., Johansen J.R., Casamatta D.A., Xuesong L. & Vincent J. 2007: Morphological and molecular characterization of selected desert soil cyanobacteria: three species new to science including Mojavia pulchra gen. et sp. nov. Phycologia 46, 481 - 502