Filtr

   

Publikace
2002: Macek, T. - Ryšlava, E. - Rezek, J. - Kučerová, P. - Frančová, K. - Chromá, L. - Demnerová, K. - Vosátka, M. - Rydlová, J. - Macková, M. The effect of rhizospheric colonization on PCB degradation in contaminated soil. In: 12th International Biod.
2002: Malcová, R. - Gryndler, M. - Hršelová, H. - Vosátka, M. The effect of fulvic acids on the toxicity of lead and manganese to arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices. Folia Microbiologica, 47 [5] 521-526 (2002).
2002: Malcová, R., Gryndler, M., Hršelová, H., Vosátka, M.: The effect of fulvic acids on the toxicity of lead and manganese to arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices. Folia Microbiologica 47, 521 - 526
2002: Malcová, R., Gryndler, M., Vosátka, M.: Magnesium ions alleviate the negative effect of manganese on Glomus claroideum BEG23. – Mycorrhiza 12: 125–129 (2002). Mycorrhiza 12, 125 - 129
2002: Vosátka, M. - Dodd, J. C. Ecological considerations for successful application of arbuscular mycorrhizal fungi inoculum. In: Mycorrhizal Technology in Agriculture. - (Ed. Gianinazzi, S.; Schüepp, H.; Barea, J.M.; Haselwandter, K.). - 1.Basel, Birkhäuse.
2001: Baláž, M. - Vosátka, M. A novel inserted membrane technique for studies of mycorrhizal extraradical mycelium. Mycorrhiza, 11, 291-296 (2001).
2001: The role of the extraradical mycelium network of arbuscular mycorrhizal fungi on the establishment and growth of Calamagrostis epigejos in industrial waste substrates. Applied Soil Ecology 18(2): 129-142. Applied Soil Ecology 18, 129 - 142
2001: Vosátka, M. A future role for the use of arbuscular mycorrhizal fungi in soil remediation: a chance for small-medium enterprises? Minerva Biotecnologica, 13 [1] 69-72 (2001).
2000: Effectiveness of indigenous and non-indigenous isolates of arbuscular mycorrhizal fungi in soils from degraded ecosystems and man-made habitats. Applied Soil Ecology 14, 201 - 211
1999: Malcová, R., Vosátka, M., Albrechtová, J.: Influence of arbuscular mycorrhizal fungi and simulated acid rain on the growth and coexistence of the grasses Calamagrostis villosa and Deschampsia flexuosa. Plant and Soil 207, 45 - 57
1999: Vosátka, M. - Gryndler, M. Treatment with culture fractions from Pseudomonas putida modifies the development of Glomus fistulosum mycorrhiza and the response of potato and maize plants to inoculation. Applied Soil Ecology, 11, 245-251 (1999).
1999: Vosátka, M., Jansa, J., Regvar, M., Šrámek, F., Malcová, R.: Inoculation with mycorrhizal fungi – a feasible biotechnology for horticulture. Phyton 39, 219 - 224
1999: Vosátka, M., Rydlová, J., Malcová, R.: Microbial inoculation of plants for revegetation of disturbed soils in degraded ecosystems. In: Kovář P. (ed.) Nature and culture in landscape ecology. Proceedings of the CZ-IALE Conference, Prague, Czech Republic, 7–13 September 1999, pp. 303–317, 1999., 303 - 317
Bárnet M., Pavela R., Pilař M., Mráz J., Pluhař P. & Vosátka M.: Alternativní plodina parcha saflorovitá (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin) pěstování, význam, využití v ochraně rostlin. -
Kovářová M., Albrechtová J., Frantík T., Koblihová H., Vazačová K., Vlasáková B. & Vosátka M.: Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu.
Mrnka L.: Využití stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy pro hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin.
Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T. & Lovecká P.: Využití endofytních mikroorganismů pro podporu růstu ozdobnice. Botanický ústav AVČR, v.v.i. (spoluvydavatel VŠCHT Praha)
Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T., Vosátka M., Lovecká P., Demnerová K., Jandejsek Z., Fulín T., Kaštánek P. & Kronusová O.: Směs endofytních hub pro zvýšení produkce biomasy, způsob její přípravy a její použití.
Mrnka L., Schmidt C.S., Frantík T., Vosátka M., Lovecká P., Demnerová K., Jandejsek Z., Fulín T., Kaštánek P., Kronusová O. (původci): Přípravek na ochranu zemědělských plodin proti patogenní houbě Sclerotinia sclerotiorum. Úřad průmyslového vlastnictví
Mrnka L., Vosátka M., Pavela R. & Žabka M.: Extrakt z Populus nigra a jeho použití pro zvýšení vzcházivosti a podporu růstu rostlin.