Filtr

   

Publikace
2002: Gryndler, M. - Vosátka, M. - Hršelová, H. - Chvátalová, I. - Jansa, J. Interaction between arbuscular mycorrhizal fungi and cellulose in growth substrate. Applied Soil Ecology, 19, [-] 279-288 (2002).
2002: Gryndler, M. - Vosátka, M. - Hršelová, H. - Chvátalová, I. - Jansa, J. Interaction between arbuscular mycorrhizal fungi and cellulose in growth substrate. Applied Soil Ecology, 19, [-] 279-288 (2002).
2002: Journal of Plant Nutrition, 25 [6] 1341-1358 (2002).
2002: Macek, T. - Ryšlava, E. - Rezek, J. - Kučerová, P. - Frančová, K. - Chromá, L. - Demnerová, K. - Vosátka, M. - Rydlová, J. - Macková, M. The effect of rhizospheric colonization on PCB degradation in contaminated soil. In: 12th International Biod.
2002: Malcová, R. - Gryndler, M. - Hršelová, H. - Vosátka, M. The effect of fulvic acids on the toxicity of lead and manganese to arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices. Folia Microbiologica, 47 [5] 521-526 (2002).
2002: Malcová, R., Gryndler, M., Hršelová, H., Vosátka, M.: The effect of fulvic acids on the toxicity of lead and manganese to arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices. Folia Microbiologica 47, 521 - 526
2002: Malcová, R., Gryndler, M., Vosátka, M.: Magnesium ions alleviate the negative effect of manganese on Glomus claroideum BEG23. – Mycorrhiza 12: 125–129 (2002). Mycorrhiza 12, 125 - 129
2002: Vosátka, M. - Dodd, J. C. Ecological considerations for successful application of arbuscular mycorrhizal fungi inoculum. In: Mycorrhizal Technology in Agriculture. - (Ed. Gianinazzi, S.; Schüepp, H.; Barea, J.M.; Haselwandter, K.). - 1.Basel, Birkhäuse.
2001: Baláž, M. - Vosátka, M. A novel inserted membrane technique for studies of mycorrhizal extraradical mycelium. Mycorrhiza, 11, 291-296 (2001).
2001: The role of the extraradical mycelium network of arbuscular mycorrhizal fungi on the establishment and growth of Calamagrostis epigejos in industrial waste substrates. Applied Soil Ecology 18(2): 129-142. Applied Soil Ecology 18, 129 - 142
2001: Vosátka, M. A future role for the use of arbuscular mycorrhizal fungi in soil remediation: a chance for small-medium enterprises? Minerva Biotecnologica, 13 [1] 69-72 (2001).
2000: Effectiveness of indigenous and non-indigenous isolates of arbuscular mycorrhizal fungi in soils from degraded ecosystems and man-made habitats. Applied Soil Ecology 14, 201 - 211
1999: Malcová, R., Vosátka, M., Albrechtová, J.: Influence of arbuscular mycorrhizal fungi and simulated acid rain on the growth and coexistence of the grasses Calamagrostis villosa and Deschampsia flexuosa. Plant and Soil 207, 45 - 57
1999: Vosátka, M. - Gryndler, M. Treatment with culture fractions from Pseudomonas putida modifies the development of Glomus fistulosum mycorrhiza and the response of potato and maize plants to inoculation. Applied Soil Ecology, 11, 245-251 (1999).
1999: Vosátka, M., Jansa, J., Regvar, M., Šrámek, F., Malcová, R.: Inoculation with mycorrhizal fungi – a feasible biotechnology for horticulture. Phyton 39, 219 - 224
1999: Vosátka, M., Rydlová, J., Malcová, R.: Microbial inoculation of plants for revegetation of disturbed soils in degraded ecosystems. In: Kovář P. (ed.) Nature and culture in landscape ecology. Proceedings of the CZ-IALE Conference, Prague, Czech Republic, 7–13 September 1999, pp. 303–317, 1999., 303 - 317
Bárnet M., Pavela R., Pilař M., Mráz J., Pluhař P. & Vosátka M.: Alternativní plodina parcha saflorovitá (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin) pěstování, význam, využití v ochraně rostlin. -
Kovářová M., Albrechtová J., Frantík T., Koblihová H., Vazačová K., Vlasáková B. & Vosátka M.: Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu.
Mrnka L.: Využití stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy pro hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin.
Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T. & Lovecká P.: Využití endofytních mikroorganismů pro podporu růstu ozdobnice. Botanický ústav AVČR, v.v.i. (spoluvydavatel VŠCHT Praha)