Filtr

   

Publikace
2001: Prach, K. - Pyšek, P. Using spontaneous succession for restoration of human-disturbed habitats: experience from Central Europe. Ecological Engineering, 17, 55-62 (2001).
2001: Pyšek P., Mandák B., Francírková T. & Prach K. (2001): Persistence of stout clonal herbs as invaders in the landscape: a field test of historical records. – In: Brundu G., Brock J., Camarda I., Child L. & Wade M. (eds.), Plant invasions: Species eco.
2001: Pyšek P., Prach K., Joyce C. B., Mucina L., Rapson G. L. & J. Müllerová (2001) (eds.): The role of vegetation succession in ecosystem restoration. – Appl. Veget. Sci. 4: 1–114. [2].
2001: Pyšek, P. - Krahulec, F. Důsledky rostlinných invazí. In: Rostlinné invaze. - (Ed. Pyšek, P.; Tichý, L.). - 1.Brno, Rezekvítek 2001. - S. 10-14.
2001: Pyšek, P. - Mandák, B. - Francírková, T. - Prach, K. Persistence of stout clonal herbs as invaders in the landscape: a field test of historical records. In: Plant invasions: Species ecology and ecosystem management. - (Ed. Brundu, G.; Brock, J.; Camar.
2001: Pyšek, P. - Mandák, B. Křídlatka japonská, k. sachalinská a k. česká - Reynoutria japonica Houtt., R. sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, R. bohemica Chrtek et Chrtková. In: Rostlinné invaze. - (Ed. Pyšek, P.; Tichý, L.). - 1.Brno, Rezekvítek 20.
2001: Pyšek, P. - Tichý, L. Rostlinné invaze. 1. vyd. Brno, Rezekvítek 2001. - 42 s.
2001: Pyšek, P. Bolševník velkolepý - Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier. In: Rostlinné invaze. - (Ed. Pyšek, P.; Tichý, L.). - 1.Brno, Rezekvítek 2001. - S. 16-18.
2001: Pyšek, P. Co s nimi? In: Rostlinné invaze. - (Ed. Pyšek, P.; Tichý, L.). - 1.Brno, Rezekvítek 2001. - S. 14-16.
2001: Pyšek, P. Které biologické vlastnosti usnadňují invazi rostlinných druhů? Zprávy České Botanické Společnosti, 18, [-] 21-30 (2001).
2001: Pyšek, P. Past and future of predictions in plant invasions: a field test by time. Diversity and Distributions, 7, [-] 145-151 (2001).
2001: Pyšek, P. Zákonitosti rostlinných invazí. In: Rostlinné invaze. - (Ed. Pyšek, P.; Tichý, L.). - 1.Brno, Rezekvítek 2001. - S. 3-9.
2001: Pyšek, P. Zlatobýl kanadský, z. obrovský - Solidago canadensis L., S. gigantea Aiton. In: Rostlinné invaze. - (Ed. Pyšek, P.; Tichý, L.). - 1.Brno, Rezekvítek 2001. - S. 39-40.
2000: Brabec, J. - Pyšek, P. Establishment and survival of three invasive taxa of the genus Reynoutria (Polygonaceae) in mesic mown meadows: a field experimental study. Folia Geobotanica, 35, 27-42 (2000).
2000: Richardson, D. M. - Pyšek, P. - Rejmánek, M. - Barbour, M. G. - Panetta, F. D. - West, C. J. Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity and Distributions, 6, 93-107 (2000).
1999: Mandák, B. - Pyšek, P. Effects of plant density and nutrient levels on fruit polymorphism in Atriplex sagittata. Oecologia, 119, 63-72 (1999).
1999: Mandák, B. - Pyšek, P. How does density and nutrient stress affect allometry and fruit production in the heterocarpic species Atriplex sagittata (Chenopodiaceae)? Canadian Journal of Botany, 77, 1106-1119 (1999).
1999: Prach K. & Pyšek P. (1999): How do species dominating in succession differ from the others? – J. Veget. Sci., Uppsala, 10: 383–392. [10].
1999: Prach, K. - Pyšek, P. - Šmilauer, P. Prediction of vegetation succession in human-disturbed habitats using an expert system. Restoration Ecology, 7 [1] 15-23 (1999).
1999: Puntieri, J. G. - Pyšek, P. Why the biomass of over-crowded populations of Galium aparine L. does not increase during density-dependent mortality? An experimental approach. Flora, 194, 297-307 (1999).