Filtr

   

Publikace
Albrecht J. 2003: Českobudějovicko. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 808 pp.AOPK ČR & EkoCentrum Brno, 593 - 594
Drábková L., Kirschner J., Seberg, O., Petersen, G. & Vlček Č. 2003: Phylogeny of the Juncaceae based on rbcL sequences, with special emphasis on Luzula DC. and Juncus L. 240, 133 - 147
Kaplan Z. & Štěpánek J. 2003: Genetic variation within and between populations of Potamogeton pusillus agg. Plant Systematics and Evolution 239, 95 - 112
Kirschnerová L. & Kirschner J. 2003: Změny v rozšíření Gentianella lutescens subsp. lutescens a subsp. carpatica v České republice. Zprávy České botanické společnosti 38, 205 - 216
Krahulcová A. 2003: Chromosome numbers in selected monocotyledons (Czech Republic, Hungary, and Slovakia. Preslia 75, 97 - 113
Liška J. 2003: Lišejníky. Baset, Praha, 195 - 204
Liška J. 2003: Odpověď na každou otázku. Vesmír 82, 209 - 209
Mandak B, Pysek P, Lysak M, Suda J, Krahulcova A & Bimova K 2003: Variation in DNA-ploidy levels of Reynoutria taxa in the Czech Republic. Annals of Botany 92, 265 - 272
Palice Z., Czarnota P., Kukwa M., Kocourková J., Berger F., Guttová A., Halda J., Peksa O., Uhlík P. & Svoboda D. 2003: Lišejníky zaznamenané během 9. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce konané v Hajnici V Zadním lese. Bryonora 32, 7 - 17
Pyšek A., Pyšek P. & Hájek M. 2003: Výskyt apofytů na skládkách v České republice. Zprávy České botanické společnosti 38, 49 - 66
Réblová M. 2003: Utriascus, a new ascomycetous genus in the Sordariales. Mycologia 95, 128 - 133
Réblová M. & Seifert K.A. 2003: Six new species of Chaetosphaeria from tropical rain forests in Thailand and redescription of Chaetosphaeria hiugensis. Sydowia 55, 313 - 347
Soldán Z. & Liška J. 2003: Bryonora Index (No 1-30). Čes. bot. společ., 1 - 25
Soldán Z., Peksa O., Halda J., Loskotová E., Marková I. & Palice Z. 2003: Mechorosty a lišejníky zaznamenané během XV. bryologicko-lichenologických dnů ve Velemíně (CHKO České Středohoří). Bryonora 32, 3 - 7
2002: Hesperis, Aethionema.
2002: Macek, T. - Ryšlavá, E. - Rydlová, J. - Vosátka, M. - Kochánková, L. - Demnerová, K. - Macková, M. Biodegradation of PCBs in real contaminated soil - the effect of plants and rhizosphere microorganisms. In: Proceedings of the Second European Biore.
2002: Malcová, R. - Gryndler, M. - Vosátka, M. Magnesium ions alleviate the negative effect of manganese on Glomus claroideum BEG23. Mycorrhiza, 12, 125-129 (2002).
2002: New DNA ploidy level in Empetrum (Empetraceae) revealed by flow cytometry.
2002: Violaceae Batsch, Ericaceae Juss., Vacciniaceae S.F. Gray, Pyrolaceae Dum., Monotropaceae Nutt., Empetraceae Lindl.
Drábková L., Kirschner J. & Vlček Č. 2002: Comparison of seven DNA extraction and amplification protocols in historical herbarium specimens of Juncaceae. 20, 161 - 175