Filtr

   

Publikace
M. Lepší & L. Kirschnerová 2013: Gentianella campestris subsp. baltica (Murb.) A. Loeve & D. Loeve - hořeček ladní pobaltský. - In: Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds.) Červená kniha květeny jižní části Čech, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, České Budějovice, 208 - 209
Machač J., Palice Z. & Koukol O. 2013: Fascinující pohledy do mikrosvěta hub. Botanika 1, 13 - 13
Macková H., Hronková M., Dobrá J., Turečková V., Novák O., Lubovská Z., Motyka V., Haisel D., Hájek T., Prášil I.T., Gaudinová A., Štorchová H., Ge E., Werner T., Schmülling T. & Vaňková R. 2013: Enhanced drought and heat stress tolerance of tobacco plants with ectopically enhanced cytokinin oxidase/dehydrogenase gene expression. Journal of Experimental Botany 64, 2805 - 2815
Mahelka V. 2013: O původu a hybridizaci polyploidních pýrů - na stopě netušených předků. Živa 61, 149 - 153
Mahelka V., Kopecký D. & Baum B. R. 2013: Contrasting patterns of evolution of 45S and 5S rDNA families uncover new aspects in the genome constitution of the agronomically important grass Thinopyrum intermedium (Triticeae). Molecular Biology and Evolution 30, 2065 - 2086
Malíček J. & Palice Z. 2013: Lichens of the virgin forest reserve Žofínský prales (Czech Republic) and surrounding woodlands. Herzogia 26, 253 - 292
Malíček J. & Palice Z. 2013: Lišejníky Žofínského pralesa. Živa 61, 105 - 107
Malíček J., Berger F., Bouda F., Cezanne R., Eichler M., Kocourková J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Šoun J. & Vondrák J. 2013: Lichens recorded during the autumnal bryo-lichenological meeting in Novohradské hory Mts in 2012. Bryonora 51, 24 - 35
Máliš F., Jarolímek I., Kliment J. & Slezák M. 2013: Forest Vegetation with Festuca drymeja in Slovakia - Syntaxonomy and Ecology. Phyton - Annales Rei Botanicae 53, 265 - 288
Máliš F., Konôpka B. & Malová M. 2013: Post-harvest biomass stock and productivity of calamagrostis epigejos community under beech and spruce forest stand. Lesnícky časopis - Forestry Journal 59, 197 - 202
Mandák B., Hadincová V., Mahelka V. & Wildová R. 2013: European invasion of North American Pinus strobus at large and fine scales: high genetic diversity and fine-scale genetic clustering over time in the adventive range. PLoS ONE 8, 1 - 17
Mareš J., Hauer T., Komárek J. & Compere P. 2013: Proposal to conserve the name Gloeothece (Cyanophyceae) with a conserved type. Taxon 62, 1056 - 1056
Mareš J., Hrouzek P., Kaňa R., Ventura S., Strunecký O. & Komárek J. 2013: The Primitive Thylakoid-Less Cyanobacterium Gloeobacter Is a Common Rock-Dwelling Organism. PLOS ONE 8, 1 - 11
Mareš J., Komárek J., Compere P. & Oren A. 2013: Proposal to conserve the name Gloeobacter violaceus against Aphanothece caldariorum, Gloeothece coerulea, and Gloeothece linearis (Cyanophyceae). Taxon 62, 1055 - 1055
Mareš J., Komárek J., Compére P. & Oren A. 2013: Validation of the generic name Gloeobacter Rippka et al. 1974, Cyanophyceae. Cryptogamie Algologie 34, 255 - 262
Maršálek B. & Babica P. 2013: Optical Sensors for Detection of Cyanobacteria. In: Ferard J-F., Blaise C. (Eds.) Encyclopedia of Aquatic Ecotoxicology. Springer Dordrecht Heidelberg New York London, 805 - 813
Marteinsson V., Reynisson E., Magnússon S., Vaishampayan P., Aguilera A., Souza-Egipsy V., González-Toril E., Amils R., Elster J., Kvíderová J., Medori M., Calfapietra C., Hamisch D., Hänsch R., Mapelli F., Borin S., Marasco R. & Calzada A. 2013: A Laboratory of Extremofiles: Iceland Coordination Action for research Activites on Life in Extreme Environments (Carex) Field Campaign. Life 3, 211 - 233
Mason N. W. H. & de Bello F. 2013: Functional diversity: a tool for answering challenging ecological questions. Journal of Vegetation Science 24, 777 - 780
Mason N. W. H., de Bello F., Mouillot D., Pavoine S. & Dray S. 2013: A guide for using functional diversity indices to reveal changes in assembly processes along ecological gradients. Journal of Vegetation Science 24, 794 - 806
Mavrodiev E. V., Krahulec F., Soltis D. E. & Soltis P. S. 2013: A cryptic taxon rather than a hybrid species of Tragopogon (Asteraceae) from the Czech Republic. Kew Bulletin 68, 133 - 141