Filtr

   

Publikace
Krejčíková J., Sudová R., Oberlander K.C., Dreyer L. L. & Suda J. 2013: Cytogeography of Oxalis pes-caprae in its native range: where are the pentaploids? Biological Invasions 15, 1189 - 1194
Kučera J. & Kaplan Z. 2013: Příspěvky ke květeně východních Čech. 4. Východočeský botanický zpravodaj 13, 18 - 22
Kučerová A. 2013: Vodní a mokřadní rostliny suchou nohou. Veronica 27, 33 - 33
Kueffer C., Pyšek P. & Richardson D. M. 2013: Integrative invasion science: model systems, multi-site studies, focused meta-analysis, and invasion syndromes. New Phytologist 200, 615 - 633
Kumschick S., Hufbauer R. A., Alba C. & Blumenthal D. M. 2013: Evolution of fast-growing and more resistant phenotypes in introduced common mullein (Verbascum thapsus). Journal of Ecology 101, 378 - 387
Kuneš P., Abraham V., Bobek P. & Svobodová-Svitavská H. 2013: Pollen Monitoring Programme Prague. Charles University in Prague, 1 - 80
Kvíderová J. & Elster J. 2013: Standardized lagal growth potential and/or algal primary production rates of maritime Antarctic stream waters (King George Island, South Shetlands). Polar Research 32, 1 - 17
Kvíderová J., Hájek J. & Worland R. M. 2013: The ice nucleation activity of extremophilic algae. Cryoletters 34, 137 - 148
Lamont E. E., Sivertsen R., Doyle C. & Adamec L. 2013: Extant populations of Aldrovanda vesiculosa (Droseraceae) in the New World. Journal of the Torrey Botanical Society 140, 517 - 522
Latzel V., Allan E., Silveira A. B., Colot V., Fischer M. & Bossdorf O. 2013: Epigenetic diversity increases the productivity and stability of plant populations. Nature Communications 4, 1 - 7
Lavorel S., Storkey J., Bardgett R. D., de Bello F., Berg M. P., Le Roux X., Moretti M., Mulder C., Pakeman R. J., Diaz S. & Harrington R. 2013: A novel framework for linking functional diversity of plants with other trophic levels for the quantification of ecosystem services. Journal of Vegetation Science 24, 942 - 948
Leavitt S. D., Fernandez-Mendoza F., Perez-Ortega S., Sohrabi M., Divakar P. K., Vondrák J., Lumbsch H. T. & St. Clair L. L. 2013: Local representation of global diversity in a morphologically cryptic lichen-forming fungal species-complex with a cosmopolitan distribution (Rhizoplaca, Ascomycota). Journal of Biogeography 40, 1792 - 1806
Lepší M., Lepší P. & Vít P. 2013: Sorbus quernea: taxonomic confusion caused by the naturalization of an alien species, Sorbus mougeotii. Preslia 85, 159 - 178
Lepší M., Lepší P., Sádlo J., Koutecký P., Vít P. & Petřík P. 2013: Sorbus pauca species nova, the first endemic species of the Sorbus hybrida group for the Czech Republic. Preslia 85, 63 - 80
Lev J., Holba M., Došek M., Kalhotka L. & Kimmer D. 2013: Can Nanofibers Replace Current Microfiltration Materials? In: Nanocon 2013, Conference proceedings, Tanger Ltd., Ostrava, 1 - 6
Lev J., Holba M., Kimmer D., Došek M., Kalhotka L. & Mikula P. 2013: Nanovlákenné struktury pro filtraci vody. Vodní hospodářství 63, 409 - 413
Li X., Přibyl P., Bišová K. Kawano S., Cepák V., Zachleder V., Čížková M., Brányiková I. & Vítová M. 2013: The microalga Parachlorella kessleri - A novel highly efficient lipid producer. Biotechnology and Bioengineering 110, 97 - 107
Liška J. 2013: Česká a slovenská lichenologická bibliografie XXVI. Bryonora 52, 43 - 45
Liška J. 2013: The significance of Körber´s "Typenherbar", with an explanation of the locality abbeviations on his labels. Lichenologist 45, 25 - 33
Liu B., Opgenoorth L., Miehe G., Zhang D., Wan D., Zhao C., Jia D. & Liu J. 2013: Molecular bases for parallel evolution of translucent bracts in an alpine "glasshouse" plant Rheum alexandrae (Polygonaceae). Journal of Systematics and Evolution 51, 134 - 141