Filtr

   

Publikace
Potužák J., Šumberová K., Fránková M., Ducháček M., Fabšičová M., Císař K. & Duras J. 2017: Tříleté dobrodružství výzkumu rybníka Dehtář aneb s rybníkem mezi "jezerní" badatele projektu NETLAKE. In: David V. & Davidová T. (eds) Rybniky 2017 – sborník příspěvků odborné konference konané 15.-16. června 2017 na České zemědělské univerzitě v Praze, Česká společnost krajinných inženýrů, ČVUT Praha, Univerzita Palackého v Olomouci, Výzkumný ústav vodoh, 73 - 81
Prausová R., Kozelková Z., Tomášová Z., Brodský M., Havelka R., Dvořák V., Adamec L., Kučerová A., Pásek K. & Pitelková P. 2017: Část II. Záchranný program pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen). In: Prausová R. (ed.) Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus Wulfen). Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 49 - 133
Prinzing A., Ozinga W. A., Brändle M., Courty P.-E., Hennion F., Labandeira C., Parisod C., Pihain M. & Bartish I. V. 2017: Benefits from living together? Clades whose species use similar habitats may persist due to eco-evolutionary feedbacks. New Phytologist 213, 66 - 82
Püschel D., Janoušková M., Voříšková A., Gryndlerová H., Vosátka M. & Jansa J. 2017: Arbuscular mycorrhiza stimulates biological nitrogen fixation in two Medicago spp. through omproved phosphorus acquisition. Frontiers in Plant Science 8, 1 - 12
Pushkareva E., Kvíderová J., Šimek M. & Elster J. 2017: Nitrogen fixation and diurnal changes of photosynthetic activity in Arctic soil crusts at different development stage. European Journal of Soil Biology 79, 21 - 30
Pykälä J., Lendemer J. C., Malíček J., Haughland D. L. & Huhtinen S. 2017: Interesting lichens found during the IAL8 pre-excursion in the south-western archipelago of Finland 2016. Graphis scripta 29, 57 - 64
Pyšek P. 2017: Lag phases: theory, data, and practical implications. In: Wilson J. R., Panetta F. D. & Lindgren C. (eds), Detecting and responding to alien plant incursions, p. 33–36, Cambridge University Press, Cambridge, 33 - 36
Pyšek P., Blackburn T. M., García-Berthou E., Perglová I. & Rabitsch W. 2017: Displacement and local extinction of native and endemic species. In: Vilà M. & Hulme P. E. (eds), Impact of biological invasions on ecosystem services, p. 157–175, Springer, Berlin., 157 - 175
Pyšek P., Pergl J., Essl F., Lenzner B., Dawson W., Kreft H., Weigelt P., Winter M., Kartesz J., Nishino M., Antonova L. A., Barcelona J. F., Cabezas F. J., Cárdenas D., Cárdenas-Toro J., Castaño N., Chacón E., Chatelain C., Dullinger S., Ebel A. L., Figu 2017: Naturalized alien flora of the world: species diversity, taxonomic and phylogenetic patterns, geographic distribution and global hotspots of plant invasion. Preslia 89, 203 - 274
Płachno B. J., Kamińska I., Adamec L. & Świątek P. 2017: Vascular tissue in traps of Australian carnivorous bladderworts (Utricularia) of the subgenus Polypompholyx. Aquatic Botany 142, 25 - 31
Płachno B. J., Stpiczyńska M., Krajewski Ł., Świątek P., Adamec L. & Miranda V. F. O. 2017: Flower palate structure of the aquatic bladderworts Utricularia bremii Heer and U. minor L. from section Utricularia (Lentibulariaceae). Protoplasma 254, 2007 - 2015
Radoměřský T., Kuneš P., Bobek P. 2017: Testování modelu rozšíření Ledum palustre L. pomocí paleoekologických dat. Geoscience Research Reports 50, 65 - 71
Řeháková K., Čapková, K. 2017: Fenomén biologická půdní krusta v aridních oblastech. Živa 65, 166 - 168
Rendina Gonzalez A. P., Dumalasová V., Rosenthal J., Skuhrovec J. & Latzel V. 2017: The role of transgenerational effects in adaptation of clonal offspring of white clover (Trifolium repens) to drought and herbivory. Evolutionary Ecology 31, 345 - 361
Řezanka T., Lukavský J., Nedbalová L. & Sigler K. 2017: Lipidomic profile in three species of dinoflagellates (Amphidinium carterae, Cystodinium sp., and Peridinium aciculiferum) containing very long chain polyunsaturated fatty acids. Phytochemistry 139, 88 - 97
Řezanka T., Nedbalová L., Lukavský J., Procházková L. & Sigler K. 2017: Lipidomic analysis of two closely related strains of the microalga Parietochloris (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts 25, 473 - 482
Řezanka T., Nedbalová L., Lukavský J., Střížek A., & Sigler K. 2017: Pilot cultivation of the green alga Monoraphidium sp. producing a high content of polyunsaturated fatty acids in a low-temperature environment. Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts 22, 160 - 165
Ricciardi A., Blackburn T. M., Carlton J. C., Dick J. T. A., Hulme P. E., Iacarella J. C., Jeschke J. M., Liebhold A. M., Lockwood J. L., MacIsaac H. J., Pyšek P., Richardson D. M., Ruiz G. M., Simberloff D., Sutherland W. J., Wardle D. A. & Aldridge D. C 2017: Invasion science: a horizon scan of emerging challenges and opportunities. Trends in Ecology and Evolution 32, 464 - 474
Riedl V., Hédl R., Müllerová J. & Szabó P. 2017: Historie a současnost pálavských lesů. RegioM 2016 Sborník regionálního muzea v Mikulově 2016, 53 - 64
Rokaya M. B., Münzbergová Z. & Dostálek T. 2017: Sustainable harvesting strategy of medicinal plant species in Nepal – results of a six-year study. Folia Geobotanica 52, 239 - 252