Filtr

   

Publikace
Pánková H., Münzbergová Z., Kříž K. 2018: Obnova stanovišť kuřičky hadcové u Želivky. In: Jongepierová I, Pešout P. a Prach K. (ed) Ekologická obnova v České republice II, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 123 - 126
Paudel P. K., Šipoš J. & Brodie J. F. 2018: Threatened species richness along Himalayan elevational gradient: quantifying influences of human population density, range size, and geometric constraints. BMC Ecology 18, 1 - 8
Pergl J. 2018: Okrasné rostliny a rizika invazí. Botanika 2018, 12 - 14
Pergl J., Lososová Z., Sádlo J. & Štajerová K. 2018: Rostlinné invaze na antropogenních stanovištích. Živa 66, 233 - 235
Perring M., Bernhardt-Römermann M., Baeten L., Midolo G., Blondeel H., Depauw L., Landuyt D., Maes S. L., De Lombaerde E., Carón M. M., Vellend M., Brunet J., Chudomelová M., Decocq G., Diekmann M., Dirnböck T., Dörfler I., Durak T., De Frenne P., Gilliam 2018: Global environmental change effects on plant community composition trajectories depend upon management legacies. Global Change Biology 24, 1722 - 1740
Perring M., Diekmann M., Midolo G., Schellenberger Costa D., Bernhardt-Römermann M., Otto J. C. J., Gilliam F. S., Hedwall P.-O., Nordin A., Dirnböck T., Simkin S. M., Máliš F., Blondeel H., Brunet J., Chudomelová M., Durak T., De Frenne P., Hédl R., Kope 2018: Understanding context dependency in the response of forest understorey plant communities to nitrogen deposition. Environmental Pollution 242, 1787 - 1799
Pessi I. S., Pushkareva E., Fabien Y. L., Wilmotte B. A. & Elster J. 2018: Marked Succession of Cyanobacterial Communities Following Glacier Retreat in the High Arctic. Microbial Ecology 2018, 1 - 12
Petkov H. B., Vitale V., Svendby T. M., Hnsen G. H., Sobolewski P. S., Láska K., Elster J., Pavlova K., Viola A., Mazzola M., Lupi A. & Solomatnikova A. 2018: Altitude-temporal behaviour of atmospheric ozone, temperature and wind velocity observed at Svalbard. Atmospheric Research 207, 100 - 110
Pipek P. 2018: Když smrt zachraňuje aneb Jak dosáhnout 2050 bez 1080? Vesmír 97, 458 - 461
Pipek P., Petrusková T., Petrusek A., Diblíková L. Eaton M. A. & Pyšek P. 2018: Dialects of an invasive songbird are preserved in its invaded but not native source range. Ecography 41, 245 - 254
Plachtová P., Medříková Z., Zbořil R., Tuček J., Varma R.S. & Maršálek B. 2018: Iron and Iron Oxide Nanoparticles Synthesized with Green Tea Extract: Differences in Ecotoxicological Profile and Ability To Degrade Malachite Green. ACS Sustainable Chemistry and Engeneering 6, 8679 - 8687
Pokorná A., Kočár P., Novák J., Šálková T., Žáčková P., Komárková V., Vaněček Z. & Sádlo J. 2018: Ancient and Early Medieval man-made habitats in the Czech Republic: colonization history nad vegetationn changes. Preslia 90, 171 - 193
Põlme S., Bahram M., Jacquemyn H., Kennedy P., Kohout P., Moora M., Oja J., Öpik M., Pecoraro L. & Tedersoo L. 2018: Host preference and network properties in biotrophic plant-fungal associations. New Phytologist 217, 1230 - 1239
Poniewozik M. & Juráň, J. 2018: Extremely high diversity of euglenophytes in a small pond in eastern Poland. Plant Ecology and Evolution 151, 18 - 34
Potůčková A., Hájková P., Žáčková P., Petr L., Matys Grygar T. & Weiser M. 2018: Spatiotemporal heterogeneity of the palaeoecological record in a large temperate palaeolake, Šúr, southwest Slovakia: Comparison of pollen, macrofossil and geochemical data. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 489, 52 - 63
Prach J. & Kopecký M. 2018: Landscape-scale vegetation homogenization in Central European sub-montane forests over the past 50 years. Applied Vegetation Science 21, 373 - 384
Prach K. 2018: Antropogenní stanoviště – Úvod. In: Jongepierová, I., Pešout P., Prach K. (eds.) (2018): Ekologická obnova v České republice II. AOPK Praha., 163 - 168
Prach K. 2018: Obnova ekosystémů na orné půdě spontánní sukcesí. In: Jongepierová, I., Pešout P., Prach K. (eds.) (2018): Ekologická obnova v České republice II. AOPK Praha., 193 - 196
Prančl J., Koutecký P., Trávníček P., Jarolímová V., Lučanová M., Koutecká E. & Kaplan Z. 2018: Cytotype variation, cryptic diversity and hybridization in Ranunculus sect. Batrachium revealed by flow cytometry and chromosome numbers. Preslia 90, 195 - 223
Puy J., Dvořáková H., Carmona C. P., de Bello F., Hiiesalu I. & Latzel V. 2018: Improved demethylation in ecological epigenetic experiments: Testing a simple and harmless foliar demethylation application. Methods in Ecology and Evolution 9, 744 - 753