Filtr

   

Publikace
Zahradníček J. & Chrtek J. 2015: Cytotype distribution and phylogeography of Hieracium intybaceum (Asteraceae). Botanical Journal of the Linnean Society 179, 487 - 498
Zárubová P., Hejcman M., Vondráčková S., Mrnka L., Száková J. & Tlustoš P. 2015: Distribution of P, K, Ca, Mg, Cd, Cu, Fe, Mn, Pb and Zn in wood and bark age classes of willows and poplars used for phytoextraction on soils contaminated by risk elements. Environmental Science and Pollution Research 22, 18801 - 18813
Záveská Drábková L. 2015: Obři mezi stromy. Botanika 3, 28 - 29
Záveská Drábková L. 2015: O taxonomii a systematice. Botanika 3, 5 - 6
Záveská Drábková L. 2015: Stařenka ve stínu Sierra Nevady. Botanika 3, 12 - 13
Záveská Drábková L. 2015: Zajímavosti ze světa rostlin. Botanika 3, 26 - 29
Záveská Drábková L. 2015: Zajímavosti ze světa rostlin. Botanika 3, 28 - 30
Záveská Drábková L., Dobrev P. & Motyka V. 2015: Phytohormone profiling across the bryophytes. Plos One 10, 1 - 19
Záveský L., Jandáková E., Turyna R., Langmeierová L., Weinberger V., Záveská Drábková L., Hůlková M., Hořínek A., Dušková D., Feyereisl J., Minář L. & Kohoutová M. 2015: Evaluation of cell-free urine microRNAs expression for the use in diagnosis of ovarian and endometrial cancers. A pilot study. Pathology & Oncology Research 21, 1027 - 1035
Zázvorka J. 2015: Distribution of Aegilops cylindrica in the Czech Republic. Preslia 87, 427 - 427
Zázvorka J. 2015: Distribution of Avena fatua in the Czech Republic. Preslia 87, 432 - 432
Zázvorka J. 2015: Distribution of Avena sterilis subsp. ludoviciana in the Czech Republic. Preslia 87, 435 - 435
Zázvorka J. 2015: Distribution of Avena sterilis subsp. sterilis in the Czech Republic. Preslia 87, 435 - 435
Zázvorka J. 2015: Distribution of Avena strigosa in the Czech Republic. Preslia 87, 436 - 436
Zázvorka J. 2015: Distribution of Polypogon fugax in the Czech Republic. Preslia 87, 474 - 474
Zázvorka J. 2015: Distribution of Polypogon monspeliensis in the Czech Republic. Preslia 87, 477 - 477
Zázvorka J. 2015: Distribution of Sclerochloa dura in the Czech Republic. Preslia 87, 477 - 477
Zázvorka J. 2015: Distribution of Tragus racemosus in the Czech Republic. Preslia 87, 487 - 487
Zeisek V., Kirschner J., Štěpánek J. & Amini Rad M. 2015: Microsatellite variation, sexual reproduction and taxonomic revision of Taraxacum sect. Dioszegia: relationships at a large spatial scale. Preslia 87, 55 - 85
Zika P. F., Wilson B. L. & Kirschner J. 2015: The Luzula comosa complex (Luzula section Luzula, Juncaceae) in western North America. Phytotaxa 192, 201 - 229