Filtr

   

Publikace
Businský R., Frantík T. & Vít P. 2014: Morphological evaluation of the Pinus kesiya complex (Pinaceae). Plant Systematics and Evolution 300, 273 - 285
Cantonati M., Guella G., Komárek J. & Spitale D. 2014: Depth distribution of epilithic cyanobacteria and pigments in a mountain lake characterized by marked water-level fluctuations. Freshwater Science 33, 537 - 547
Cantonati M., Komárek J., Hernández-Mariné M. & Angeli N. 2014: New and poorly known coccoid species (Cyanoprokaryota) from the mid-depth and deep epilithon of a carbonate mountain lake. Freshwater Science 33, 548 - 556
Carboni, M., de Bello, F., Janeček, S., Doležal, J., Horník, J., Lepš, J., Reitalu, T. & Klimešová, J. 2014: Changes in trait divergence and convergence along a productivity gradient in wet meadows. Agriculture, Ecosystems and Environment 182, 96 - 105
Cepák V., Přibyl P., Kohoutková J. & Kaštánek P. 2014: Optimization of cultivation conditions for fatty acid composition and EPA production in the eustigmatophycean microalga Trachydiscus minutus. Journal of Applied Phycology 26, 181 - 190
Červenkova Z. & Münzbergova 2014: Pollen limitation and pollinator preferences in Scorzonera hispanica. Plant Biology 16, 967 - 972
Chlumská Z., Janeček Š. & Doležal J. 2014: How to Preserve Plant Samples for Carbohydrate Analysis? Test of Suitable Methods Applicable in Remote Areas. Folia Geobotanica 49, 1 - 15
Chrtek J., Plačková I., Dočkalová Z., Krahulcová A. & Trávníček P. 2014: Patterns of genetic variation in Pilosella echioides and its selected relatives: results of variation in ploidy level, facultative apomixis and past and present hybridization. Plant Systematics and Evolution 300, 2091 - 2104
Colautti R. I., Franks S. J., Hufbauer R. A., Kotanen P., Torchin M., Byers J. E., Pyšek P. & Bossdorf O. 2014: The Global Garlic Mustard Field Survey: challenges and opportunities of a unique, large-scale collaboration for invasion biology. NeoBiota 21, 29 - 47
Colautti R. I., Parker J. D., Cadotte M. W., Pyšek P., Brown C. S., Sax D. F. & Richardson D.M. 2014: Quantifying the invasiveness of species. NeoBiota 21, 7 - 27
Čtvrtlíková M., Znachor P. & Vrba J. 2014: The effect of temperature on the phenology of germination of Isoëtes lacustris. Preslia 86, 279 - 292
Čuda J., Skálová H., Janovský Z. & Pyšek P. 2014: Habitat requirements, short-term population dynamics and coexistence of native and invasive Impatiens species: a field study. Biological Invasions 16, 177 - 190
Currie W. S., Goldberg D. E., Martina J., Wildová R., Farrer E. & Elgersma K. J. 2014: Emergence of nutrient-cycling feedbacks related to plant size and invasion success in a wetland community-ecosystem model. Ecological Modelling 282, 69 - 82
Dančák M., Hroneš M., Kobrlová L. & Hédl R. 2014: Tropické lesy ostrova Borneo. 3. Les nejsou jen stromy aneb zajímavé skupiny flóry. Živa 62, 114 - 118
Danihelka J. 2014: Bromus bromoideus (Lej.) Crép. Zprávy České botanické společnosti 49, 86 - 91
Danihelka J. 2014: Lithospermum arvense agg. Zprávy České botanické společnosti 49, 157 - 161
De Frenne P., Coomes D. A., De Schrijver A., Staelens J., Alexander J. M., Bernhardt-Römermann M., Brunet J., Chabrerie O., Chiarucci A., den Ouden J., Eckstein R. L., Graae B. J., Gruwez R., Hédl R., Hermy M., Kolb A., Mårell A., Mullender S. M., Olsen S 2014: Plant movements and climate warming: intraspecific variation in growth responses to nonlocal soils. New Phytologist 202, 431 - 441
De Frenne P., Rodríguez-Sánchez F., Bernhardt-Römermann M., Brown C. D., Eriksson O., Hermy M., Mitchell F. J. G., Petřík P., Van Calster H., Vellend M. & Verheyen K. 2014: Reply to Harwood et al.: Thermophilization estimation is robust to the scale of species distribution data. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 111, 1166 - 1166
Doležal J., Altman J., Vetrova V.P & Hara T. 2014: Linking two centuries of tree growth and glacier dynamics with climate changes in Kamchatka. Climatic Change 124, 207 - 220
Dörner P. & Müllerová J. 2014: Od intenzivního pařezení k lesu ochrannému - analýza historického vývoje lesů na Karlštejnském panství. Bohemia Centralis 2014, 425 - 437