Filtr

   

Publikace
Hroudová Z. & Zákravský P. 2014: Mokřadní rostlina polním plevelem? Botanika 2, 14 - 14
Hroudová Z. & Zákravský P. 2014: Orchis morio L. Zprávy České botanické společnosti 49, 167 - 167
Hroudová Z., Hrivnák R., Zákravský P. & Marhold K. 2014: Klíč k určování druhů rodu Bolboschoenus (Cyperaceae) a jejich výskyt na Slovensku. Bulletin Slovenskej Botanickej Spoločnosti 36, 187 - 204
Hroudová Z., Zákravský P. & Flegrová M. 2014: The tolerance to salinity and nutrient supply in four European Bolboschoenus species (B. maritimus, B. laticarpus, B. planiculmis and B. yagara) affects their vulnerability or expansiveness. Aquatic Botany 112, 66 - 75
Hroudová Z., Zákravský P. & Píšová S. 2014: Genotypová sbírka kamyšníků v experimentální zahradě Chotobuz. Botanika 2014, 12 - 13
Hubka V., Réblová M., Řehulka J., Selbmann L., Isola D., de Hoog S.G. & Kolařík M. 2014: Bradymyces gen. nov. (Chaetothyriales, Trichomeriaceae), a new ascomycete genus accommodating poorly differentiated melanized fungi. Antonie van Leeuwenhoek 106, 979 - 992
Hulme P. E., Pyšek P., Pergl J., Jarošík V., Schaffner U. & Vilà M. 2014: Greater focus needed on alien plant invasion impacts in protected areas. Conservation Letters 7, 459 - 466
Hulme P. E., Pyšek P., Pergl J., Schaffner U. & Vilà M. 2014: Pragmatism required to assess impacts of invasive plants. Frontiers in Ecology and the Environment 12, 153 - 154
Husáková I. & Münzbergová Z. 2014: Relative Importance of Current and Past Landscape Structure and Local Habitat Conditions for Plant Species Richness in Dry Grassland-Like Forest Openings. PLOS ONE 9, 1 - 15
Jamrichová E., Hájková P., Horsák M., Rybníčková E., Lacina A. & Hájek M. 2014: Landscape history, calcareous fen development and historical events in the Slovak Eastern Carpathians. Vegetation History and Archaeobotany 23, 497 - 513
Jamrichová E., Potůčková A., Horsák M., Hajnalová M., Barta P., Tóth P. & Kuneš P. 2014: Early occurrence of temperate oak-dominated forest in the northern part of the Little Hungarian Plain, SW Slovakia. The Holocene 24, 1810 - 1824
Jančula D., Mikula P., Maršálek B., Rudolf P. & Pochylý F. 2014: Selective method for cyanobacterial bloom removal - hydraulic jet cavitation experience. Aquaculture International 22, 509 - 521
Jancula D., Strakova L., Sadilek J., Marsalek B. & Babica P. 2014: Survey of cyanobacterial toxins in Czech water reservoirs - the first observation of neurotoxic saxitoxins. Environmental Science and Pollution Research 21, 8006 - 8015
Jandová K., Klinerová T., Müllerová J., Pyšek P., Pergl J., Cajthaml T. & Dostál P. 2014: Long-term impact of Heracleum mantegazzianum invasion on soil chemical and biological characteristics. Soil Biology & Biochemistry 68, 270 - 278
Janeček Š. & Klimešová J. 2014: Carbohydrate storage in meadow plants and its depletion after disturbance: do roots and stem-derived organs differ in their roles? Oecologia 175, 51 - 61
Janeček Š., Patáčová E. & Klimešová J. 2014: Effects of fertilization and competition on plant biomass allocation and internal resources: Does Plantago lanceolata follow the rules of economic theory? Folia Geobotanica 49, 49 - 64
Jarošík V., Kumar G., Omkar Dr. & Dixon A. F. G. 2014: Are thermal constants constant? A test using two species of ladybird. Journal of Thermal Biology 40, 1 - 8
Jeschke J. M., Bacher S., Blackburn T. M., Dick J. T. A., Essl F., Evans T., Gaertner M., Hulme P. E., Kühn I., Mrugala A., Pergl J., Pyšek P., Rabitsch W., Ricciardi A., Richardson D. M., Sendek A., Vilà M., Winter M. & Kumschick S. 2014: Defining the impact of non-native species. Conservation Biology 28, 1188 - 1194
Jiang W., Chen L., Batchu S. R., Gardinali P. R., Jasa L., Marsalek B., Zboril R., Dionysiou D. D., O’Shea K. E. & Sharma V. K. 2014: Oxidation of Microcystin-LR by Ferrate(VI): Kinetics, Degradation Pathways, and Toxicity Assessments. Environmental Science and Technology 48, 12164 - 12172
Jimenez-Alfaro B., Hájek M., Ejrnaes R., Rodwell J., Pawlikowski P., Weeda E. J., Laitinen J., Moen A., Bergamini A., Aunina L., Sekulova L., Tahvanainen T., Gillet F., Jandt U., Dítě D., Hájková P., Corriol G., Kondelin H. & Díaz T. E. 2014: Biogeographic patterns of base-rich fen vegetation across Europe. Applied Vegetation Science 17, 367 - 380