Filtr

   

Publikace
Erenpreisa J., Salmiņa K., Belyayev A., Inashkina I. & Cragg M. S. 2017: Survival at the Brink: Chromatin Autophagy of Tumor Cells in Response to Genotoxic Challenge. In: Hayat M. A. (ed): Autophagy: Cancer, other pathologies, inflammation, immunity, infection, and aging. Vol. 12. William Andrew Publishing, 275 - 294
Essl F., Hulme P. E., Jeschke J. M., Keller R., Pyšek P., Richardson D. M., Saul W.-C., Bacher S., Dullinger S., Estévez R., Kueffer C., Roy H. E., Seebens H. & Rabitsch W. 2017: Scientific and normative foundations for the valuation of alien species impacts: thirteen core principles. BioScience 67, 166 - 178
Fabšičová M., Fránková M. & Šumberová K. 2017: Citizen science neboli zapojení veřejnosti do vědeckého výzkumu na příkladu sledování a ochrany vodních zdrojů. Botanika 5, 22 - 23
Florianová A. & Münzbergová Z. 2017: Invasive Impatiens parviflora has negative impact on native vegetation in oak-hornbeam forests. Flora 226, 10 - 16
Foxcroft L. C., Pyšek P., Richardson D. M., Genovesi P. & MacFadyen S. 2017: Plant invasion science in protected areas: progress and priorities. Biological Invasions 19, 1353 - 1378
Fránková M., Šumberová K., Potužák J. & Vild O. 2017: The role of plant substrate type in shaping the composition and diversity of epiphytic diatom assemblages in a eutrophic reservoir. Fundamental and Applied Limnology 189, 117 - 135
Gaertner M., Novoa A., Fried J. & Richardson D. M. 2017: Managing invasive species in cities: A decision support framework applied to Cape Town. Biological Invasions 19, 3707 - 3723
Gallardo B., Aldridge D. C., González-Moreno P., Pergl J., Pizarro M., Pyšek P., Thuiller W., Yesson C. & Vilà M. 2017: Protected areas offer refuge from invasive species spreading under climate change. Global Change Biology 23, 5331 - 5343
Giarrizzo E., Burrascano S., Chiti T., de Bello F., Lepš J., Zavattero L. & Blasi C. 2017: Re-visiting historical semi-natural grasslands in the Apennines to assess patterns of changes in species composition and functional traits. Applied Vegetation Science 20, 247 - 258
Gioria M. & Pyšek P. 2017: Early bird catches the worm: germination as a critical step in plant invasion. Biological Invasions 19, 1055 - 1080
Goecke F., Vítová M., Lukavský J., Nedbalová L., Řezanka T. & Zachleder V. 2017: Effects of rare earth elements on growth rate, lipids, fatty acids and pigments in microalgae. Phycological research 65, 226 - 234
Groom Q. J., Adriaens T., Desmet P., Simpson A., De Wever A., Bazos I., Cardoso A. C., Charles L., Christopoulou A., Gazda A., Helmisaari H., Hobern D., Josefsson M., Lucy F., Marisavljevic D., Oszako T., Pergl J., Petrovic-Obradovic O., Prévot C., Ravn H 2017: Seven Recommendations to Make Your Invasive Alien Species Data More Useful. Frontiers in Applied Mathematics and Statistics 3, 1 - 8
Grulich V., Prančl J. & Vydrová A. 2017: Carex fritschii Waisb. Zprávy České botanické společnosti 52, 62 - 65
Guzow-Krzemińska B., Łubek A., Malíček J., Tønsberg T., Oset M. & Kukwa M. 2017: Lecanora stanislai, a new, sterile, usnic acid containing lichen species from Eurasia and North America. Phytotaxa 329, 201 - 211
Hájek M., Dresler P., Hájková P., Hettenbergerová E., Milo P., Plesková Z. & Pavonič M. 2017: Long-lasting imprint of former glassworks on vegetation pattern in an extremely species-rich grassland: A battle of species pools on mesic soils. Ecosystems 20, 1233 - 1249
Hájková P., Potůčková A. & Hájek M. 2017: Zajímavé nálezy vzácných mechorostů ve starých sedimentech 2. Bryonora 2017, 67 - 71
Halda J. P., Kocourková J., Lenzová V., Malíček J., Müller A., Palice Z., Uhlík P. & Vondrák J. 2017: Lišejníky zaznamenané během 22. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Moravském krasu v dubnu 2015. Bryonora 59, 1 - 23
Harantová L., Mudrák O., Kohout P., Elhottová D., Frouz J. & Baldrian P. 2017: Development of microbial community during primary succession in areas degraded by mining activities. Land Degradation & Development 28, 2574 - 2584
Hartmann M., Štefánek M., Zdvořák P., Heřman P., Chrtek J. & Mráz P. 2017: The Red Queen hypothesis and geographical parthenogenesis in the alpine hawkweed Hieracium alpinum (Asteraceae). Biological journal of the Linnean Society 122, 681 - 696
Hédl R. 2017: Czech Republic. In: Mills J. & Buckley P. (eds.) National Regulations Affecting Coppice Management in 27 EuroCoppice Member Countries. COST Action FP1301 Reports. Albert Ludwig University of Freiburg, Freiburg., 26 - 28