Filtr

   

Publikace
Schrimpelová K., Maršálková E., Malá J., Bílková Z. & Hrich K. 2017: Leachability of denitrifying bioreactor fillings. SGEM 2017 Conference Proceedings 17, 613 - 620
Sedlakova-Kadukova J., Velgosova O., Vosatka M., Lukavsky J., Dodd J., Willner J. & Fornalczyk A. 2017: Control over the biological synthesis of Ag nannoparticles by selection of the specific algal species. Archives of Metallurgy and Materials 62, 1439 - 1442
Seebens H., Blackburn T. M., Dyer E. E., Genovesi P., Hulme P. E., Jeschke J. M., Pagad S., Pyšek P., Winter M., Arianoutsou M., Bacher S., Blasius B., Brundu G., Capinha C., Celesti-Grapow L., Dawson W., Dullinger S., Fuentes N., Jäger H., Kartesz J., Ke 2017: No saturation in the accumulation of alien species worldwide. Nature Communications 8, 1 - 9
Segar S. T., Volf M., Zima J. Jnr., Isua B., Sisol M., Sam L., Sam K., Souto-Vilarós D. & Novotný V. 2017: Speciation in a keystone plant genus is driven by elevation: a case study in New Guinean Ficus. Journal of Evolutionary Biology 30, 512 - 523
Seidl R., Thom D., Kautz M., Martin-Benito D., Peltoniemi M., Vacchiano G., Wild J., Ascoli D., Petr M., Honkaniemi J., Lexer M. J., Trotsiuk V., Mairota P., Svoboda M., Fabrika M., Nagel T. A. & Reyer C. P. O. 2017: Forest disturbances under climate change. Nature Climate Change 7, 395 - 402
Sekerka P. 2017: Botanická zahrada a arboretum Štramberk. Botanika 5, 22 - 23
Sekerka P. 2017: Novinky v Průhonické botanické zahradě. Botanika 5, 26 - 29
Sekerka P. 2017: Pivoňka. In: Holubec V. (ed.) Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000. I. Polní a zahradní plodiny, 478 - 478
Sekerka P. 2017: Pivoňky - extra příloha knihovnička zahrádkáře. Zahrádkář 2017, 1 - 19
Sekerka P. & Šindelář J. 2017: Bečovská botanická zahrada. Botanika 5, 24 - 26
Shalygin S., Shalygina R., Johansen J. R., Pietrasiak N., Berrendero-Gómez E., Bohunická M., Mareš J. & Sheil C. A. 2017: Cyanomargarita gen. nov. (Nostocales, Cyanobacteria): convergent evolution resulting in a cryptic genus. Journal of Phycology 53, 762 - 777
Sharma V. K., Chen L., Marsalek B., Zboril R., O\'Shea K. E. & Dionysiou D. D. 2017: Iron based sustainable greener technologies to treat cyanobacteria and microcystin-LR in water. Water Science and Technology-Water Supply 17, 107 - 114
Sigdel S. R., Rokaya M. B., Münzbergová Z. & Liang E. 2017: Habitat ecology of Ophiocordyceps sinensis in western Nepal. Mountain Research and Development 37, 216 - 223
Simberloff D., Meyerson L. A., Pyšek P. & Richardson D. M. 2017: Honoring Harold A. Mooney: citizen of the world and catalyst for invasion science. Biological Invasions 19, 2219 - 2224
Šimek K., Pitsch G., Salcher M. M., Sirová D., Shabarova T., Adamec L. & Posch T. 2017: Ecological Traits of the Algae-Bearing Tetrahymena utriculariae (Ciliophora) from Traps of the Aquatic Carnivorous Plant Utricularia reflexa. Journal of Eukaryotic Microbiology 64, 336 - 348
Šipoš J., Hédl R., Hula V., Chudomelová M., Košulič O., Niedobová J. & Riedl V. 2017: Patterns of functional diversity of two trophic groups after canopy thinning in an abandoned coppice. Folia Geobotanica 52, 45 - 58
Sipos J., Hodecek J., Kuras T. & Dolny A. 2017: Principal determinants of species and functional diversity of carabid beetle assemblages during succession at post-industrial sites. Bulletin of Entomological Research 107, 466 - 477
Skálová H. 2017: Šíření ambrozie peřenolisté: co nás nejspíš čeká a jak se můžeme bránit invazi. Živa 65, 18 - 21
Skálová H., Guo W-Y., Wild J. & Pyšek P. 2017: Ambrosia artemisiifolia in the Czech Republic: history of invasion, current distribution and prediction of future spread. Preslia 89, 1 - 16
Slavíková R., Püschel D., Janoušková M., Hujslová M., Konvalinková T., Gryndlerová H., Gryndler M., Weiser M. & Jansa J. 2017: Monitoring CO2 emissions to gain a dynamic view of carbon allocation to arbuscular mycorrhizal fungi. Mycorrhiza 27, 35 - 51