Filtr

   

Publikace
Hofmeister J., Hošek J., Malíček J., Palice Z., Syrovátková L., Steinová J. & Černajová I. 2016: Large beech (Fagus sylvatica) trees as 'lifeboats' for lichen diversity in central European forests. Biodiversity and Conservation 25, 1073 - 1090
Holien H., Palice Z., Björk C.R., Goward T. & Spribille T. 2016: Lecidea coriacea sp. nov., a lichen species from oldgrowth boreal and montane forests in Europe and North America. Herzogia 29, 412 - 420
Honěk A., Martinková Z., Skuhrovec J., Barták M., Bezděk J., Bogusch P., Hadrava J., Hájek J., Janšta P., Jelínek J., Kirschner J., Kubáň V., Pekár S., Průdek P., Štys P. & Šumpich J. 2016: Arthropod fauna recorded in flowers of apomictic Taraxacum section Ruderalia. European Journal of Entomology 113, 173 - 183
Horáčková M., Řehounková K., Prach K. 2016: Are seed and dispersal characteristics of plants capableof predicting colonization of post-mining sites? Environmental |Science and Pollution Research 23, 13617 - 13625
Hřibová E., Holušová K., Trávníček P., Petrovská B., Ponert J., Šimková H., Kubátová B., Jersáková J., Čurn V., Suda J., Doležel J. & Vrána J. 2016: The Enigma of Progressively Partial Endoreplication: New Insights Provided by Flow Cytometry and Next-Generation Sequencing. Genome Biology and Evolution 8, 1996 - 2005
Hrivnák R., Kochjarová J., Šumberová K. & Schmotzer A. 2016: Alien wetland annual Lindernia dubia (Scrophulariaceae): the first recently mentioned localities in Slovakia and their central European context. Biologia 71, 281 - 286
Husáková I. & Münzbergová Z. 2016: The effect of current and historical landscape structure and species life-history traits on species distribution in dry grassland-like forest openings. Journal of Vegetation Science 27, 545 - 556
Janišová M., Mucina L., Da Silva Jr. M. C., Durigan G., Sabino G. P., Paruelo J., Acosta A. T. R., Hédl R., Peet R. K. & Guarino R. 2016: Cerrado, Caatinga, Gran Chaco and Mata Atlantica: South American flagships of biodiversity. IAVS Bulletin 2016, 8 - 23
Jankovská V., Roszkowska M. & Kaczmarek L. 2016: Remains of non-pollen-palynomorphs - tardigrades from Spitsbergen found during pollen analyses. Polar Record 52, 450 - 463
Janovský Z., Janovská M., Weiser M., Horčičková E., Říhová D. & Münzbergová Z. 2016: Surrounding vegetation mediates frequency of plant-herbivore interactions in leaf-feeders but not in other herbivore groups. Basic and Applied Ecology 17, 352 - 359
Janssen J. A. M., Rodwell J. S., García Criado M., Gubbay S., Haynes T., Nieto A., Sanders N., Landucci F., Loidi J., Ssymank A., Tahvanainen T., Valderrabano M., Acosta A., Aronsson M., Arts G., Attorre F., Bergmeier E., Bijlsma R.-J., Bioret F., Biţă-Ni 2016: European Red List of Habitats - Part 2. Terrestrial and freshwater habitats. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 1 - 38
Jehlík V., Dostálek J. & Frantík T. 2016: Threatened plant species in the river ports of Central Europe: a potential for nature conservation. Urban Ecosystems 19, 999 - 1012
Jooste M., Dreyer L. L. & Oberlander K. 2016: The phylogenetic significance of leaf anatomical traits of southern African Oxalis. BMC Evolutionary Biology 16, 1 - 19
Juráň, J. 2016: Trachelomonas bituricensis var. lotharingia M.L. Poucques 1952, a morphologically interesting, rare euglenoid new to the algal flora of the Czech Republic. PhytoKeys 61, 81 - 91
Jørgensen P. M. & Palice Z. 2016: Leptogium insigne new to Ecuador, with notes on its generic position. Evansia 33, 14 - 17
Kaplan Z. 2016: Umíme už efektivně podchytit rozšíření rostlin? Zprávy České botanické společnosti 51, 301 - 306
Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt., Chrtek J., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V. 2016: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. Preslia 88, 459 - 544
Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. 2016: Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. Preslia 88, 229 - 322
Kasari L., Saar L., de Bello F., Takkis K. & Helm A. 2016: Hybrid ecosystems can contribute to local biodiversity conservation. Biodiversity and Conservation 25, 3023 - 3041
Kirschner J. & Tábor I. 2016: Typoid potential of cultivated introduced woody plants: A case study of the Wilson collections in Průhonice Park, Czech Republic. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 101, 93 - 99