Filtr

   

Publikace
Djukic I., Kepfer-Rojas S., Schmidt I. K., Larsen K. S., Beier C., Berg B., Doležal J., Petřík P., … & Tóth, Z. 2018: Early stage litter decomposition across biomes. Science of the Total Environment 628, 1369 - 1394
Do D. & Záveská Drábková L. 2018: Herbarium tale: the utility of dry specimens for DNA barcoding Juncaceae. Plant Systematics and Evolution 304, 281 - 294
Dostálek J. & Frantík T. 2018: Obnova suchého vřesoviště v Praze: porovnání účinku pastvy a shrnování drnu. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 111 - 114
Dostálek J., Frantík T., Pospíšková M. & Křížová M. 2018: Population genetic structure and delineation of conservation units in European larch (Larix decidua Mill.) across its native range. Flora 246, 26 - 32
Douda J., Havrdová A., Doudová J. & Mandák B. 2018: Legacy of postglacial colonisation affects β-diversity: Insights into local community assembly processes. Journal of Biogeography 45, 1604 - 1615
Drumonde Melo C., Luna S., Krüger C., Walker C., Mendonça D., Fonseca H. M. A. C., Jaizme-Vega M. & Câmara Machado A. 2018: Communities of arbuscular mycorrhizal fungi under Picconia azorica in native forests of Azores. Symbiosis 74, 43 - 54
du Preez B., Dreyer L. L., Schmickl R., Suda J. & Oberlander K. C. 2018: Plastid capture and resultant fitness costs of hybridization in the Hirta clade of southern African Oxalis. South African Journal of Botany 118, 329 - 341
Dudová L., Hájek M., Petr L. & Jankovská V. 2018: Holocene vegetation history of the Jeseníky Mts: Deepening elevational contrast in pollen assemblages since late prehistory. Journal of Vegetation Science 29, 371 - 381
Ellison A. M. & Adamec L. 2018: Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution. Oxford University Press, Oxford, U.K., 1 - 510
Ellison A. M. & Adamec L. 2018: Introduction: what is a carnivorous plant? In: Ellison A. M. & Adamec L. (eds.) Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution. Oxford University Press, Oxford, U.K., 3 - 6
Ellison A. M. & Adamec L. 2018: The future of research with carnivorous plants. In: Ellison A.M. & Adamec L. (eds.) Carnivorous Plants: Physiology, Ecology, and Evolution. Oxford University Press, Oxford, U.K., 408 - 409
Endriss S. B., Alba C., Norton A. P., Pyšek P. & Hufbauer R. A. 2018: Breakdown of a geographic cline explains high performance of introduced populations of a weedy invader. Journal of Ecology 106, 699 - 713
Essl F., Bacher S., Genovesi P., Hulme P. E., Jeschke J. M., Katsanevakis S., Kowarik I., Kühn I., Pyšek P., Rabitsch W., Schindler S., van Kleunen M., Vilà M., Wilson J. R. U. & Richardson D. M. 2018: Which taxa are alien? Criteria, applications, and uncertainties. BioScience 68, 496 - 509
Ewald J., Hédl R., Chudomelová M., Petřík P., Šipoš J. & Vild O. 2018: High resilience of plant species composition to coppice restoration - a chronosequence from the oak woodland of Gerolfing (Bavaria). Tuexenia 38, 61 - 78
Ferenc M., Sedláček O., Tropek R., Albrecht T., Altman J., Dančák M., Doležal J., Janeček Š., Maicher V., Majesky L., Motombi F. N., Murkwe M., Sáfián S., Svoboda M. & Hořák, D. 2018: Something is missing at the bottom: Importance of coastal rainforests for conservation of trees, birds and butterflies in the Mount Cameroon area. African Journal of Ecology 3, 679 - 683
Ferenczi L., Laszlovszky J., Pinke Zs., Szabó P. & Vadas A. 2018: Long-term environmental changes in medieval Hungary: Changes in settlement areas and their potential drivers. In: Laszlovszky J., Nagy B., Szabó P. & Vadas A. (eds.) The Economy of Medieval Hungary, Brill, Leiden & Boston., 39 - 47
Fišer B., Mayerová H., Adámek M. & Hora J. 2018: Obnova vřesovišť řízeným vypalováním v CHKO Brdy. In: Jongepierová I., Pešout P. & Prach K. (eds.) Ekologická obnova v České republice II, AOPK ČR, Praha, 115 - 118
Florianová A. & Münzbergová Z. 2018: Drivers of natural spread of invasive Impatiens parviflora differ between life-cycle stages. Biological Invasions 20, 2121 - 2140
Florianová A. & Münzbergová Z. 2018: The intensity of intraspecific plant-soil feedbacks in alien Impatiens species depends on the environment. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 32, 56 - 64
Frigerio D., Pipek P., Kimmig S., Winter S., Melzheimer J., Diblíková L. , Wachter B. & Richter A. 2018: Citizen science and wildlife biology: Synergies and challenges. Ethology 124, 365 - 377