Filtr

   

Publikace
Kirschner J., Novara L. J., Novikov V. S., Snogerup S. & Kaplan Z. 1999: Supraspecific division of the genus Juncus (Juncaceae). Folia Geobotanica 34, 377 - 390
Komárek J., Anagnostidis K. 1998: Cyanoprokaryota 1.teil: Chroococcales. In: Ettl H., Gartner G., Heynig H@ Mollenhauer D. eds. Susswasserflora von Mitteleuropa 19/1, Gustav Fisher, Jena-Stuttgart-Lubeck-Ulm
Klee, R. & Houk, V. 1996: Morphology and ultrastructure of Cyclotella woltereckii HUSTEDT (Bacillariophyceae). Archiv für Protistenkunde/Gustav Fischer Verlag, Jena 147, 19 - 27
Houk, V. 1993: Morphology and ultrastructure of Cyclotella bodanica var. affinis GRUNOW (Bacillariophyceae). Archiv für Protistenkunde/Gustav Fischer Verlag, Jena 143, 215 - 228
Houk, V. 1993: Some morphotypes in the „Orthoseira roeseana“ complex. Diatom Research/Biopress Limited, Bristol 8, 385 - 402
Snow A. A., Travis S. E., Wildová R., Fér T., Sweeeny P. M., Marburger J. E., Windels S., Kubátová B., Goldberg D. E. & Mutegi E. 12: Species-specific SSR alleles for studies of hybrid cattails (Typha latifolia × T. angustifolia; Typhaceae) in North America. American Journal of Botany 2010, 2061 - 2067
: Bímová, K. - Mandák, B. - Pyšek, P. Experimental study of vegetative regeneration in four invasive Reynoutria taxa (Polygonaceae). Plant Ecology, 166, 1-11 (2003).
Bárnet M., Pavela R., Pilař M., Mráz J., Pluhař P. & Vosátka M.: Alternativní plodina parcha saflorovitá (Rhaponticum carthamoides (Willd.) Iljin) pěstování, význam, využití v ochraně rostlin. -
Bílek 0., Boublík K., Kolbek J., Petřík P., Sádlo J. & Černý T.: Monitoring teplomilných a xerotermních biotopů. AOPK 2004, 1 - 28
Danihelka J., Petřík P. & Wild J.: Databanka flóry České republiky. 2011
Kirschner J. & Souček J.: Metodika záchrany a revitalizace introdukovaných dřevin v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika popisu živých sbírek v památkách zahradního umění pro zápis do centrální evidence sbírek.
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika pro evidenci živých sbírek v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR
Kirschner J., Kohlová J. & Souček J.: Metodika pro sledování a vyhodnocování procesu introdukce v památkách zahradního umění. Ministerstvo kultury ČR
Kovářová M., Albrechtová J., Frantík T., Koblihová H., Vazačová K., Vlasáková B. & Vosátka M.: Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu.
Lukavský J.: Jednoduché zařízení pro kultivaci termofilních organizmů. Rejstřík Úřadu průmyslového vlastnictví Zn. PUV 2015-31308, č.zápisu 28656
Maršálek B. & Jančula D.: Zařízení pro testování účinnosti přípravků a prostředků v přírodních podmínkách vodních ekosystémů.
Maršálek B. & Maršálková E.: Řasa Coccomyxa mucigena kmen Maršálek & Maršálková 2012/2 produkujícíí extracelulární biopolymery s velkým povrchem a vysokou sorpční kapacitou.
Mrnka L.: Využití stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy pro hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin.
Mrnka L., Schmidt C. S., Frantík T. & Lovecká P.: Využití endofytních mikroorganismů pro podporu růstu ozdobnice. Botanický ústav AVČR, v.v.i. (spoluvydavatel VŠCHT Praha)