Filtr

   

Publikace
2003: Mihulka, S. - Pyšek, P. - Martínková, J. Invasiveness of Oenothera congeners in Europe related to seed characterictics. In: Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions. - (Ed. Child, L.E.; Brock, J.H.; Brundu, G.; Prach, K.; Pyšek, P.
2003: Mihulka, S. - Pyšek, P. - Pyšek, A. Oenothera coronifera, a new alien species for the Czech flora, and Oenothera stricta, recorded again after nearly two centuries. Preslia, 75, 263-270 (2003).
2003: Nuclear DNA amount in Macaronesian angiosperms.
2003: Proceedings 15th Symposium IAC, Barcelona 2001. Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, 615 - 615
2003: Proposal to conserve the name Inula verbascifolia (Willd.) Hausskn. against I. verbascifolia Poir. (Asteraceae) and with a conserved type.
2003: Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2003): Alien flora of the Czech Republic, its composition, structure and history. – In: Child L. E., Brock J. H., Brundu G., Prach K., Pyšek P., Wade P. M. & Williamson M. (eds.), Plant Invasions: Ecological Threats a.
2003: Pyšek, A. - Pyšek, P. - Jarošík, V. - Hájek, M. Diversity of native and alien plant species on rubbish dumps: effects of dump age, environmental factors and toxicity. Diversity and Distribution, 9, 177-189 (2003).
2003: Pyšek, P. - Jarošík, V. - Kučera, T. Inclusion of native and alien species in temperate nature reserves: an historical study from Central Europe. Conservation Biology, 17 [5] 1414-1424 (2003).
2003: Pyšek, P. - Sádlo, J. - Mandák, B. - Jarošík, V. Czech alien flora and the historical pattern of its formation: what came first to Central Europe? Oecologia, 135, 122-130 (2003).
2003: Pyšek, P. - Sádlo, J. - Mandák, B. Alien flora of the Czech Republic, its composition, structure and history. In: Plant Invasions: Ecological Threats and Management Solutions. - (Ed. Child, L.E.; Brock, J.H.; Brundu, G.; Prach, K.; Pyšek, P.; Wade, P.
2003: Sirová, D. - Adamec, L. - Vrba, J. Enzymatic activities in traps of four aquatic species of the carnivorous genus Utricularia. New Phytologist, 159, [-] 669-675 (2003).
2003: Sýkorová, Z. - Rydlová, J. - Vosátka, M. Establishment of mycorrhizal symbiosis in Gentiana verna. Folia Geobotanica, 38, 177-189 (2003).
2003: Sympatric occurrences of various cytotypes of Vaccinium sect. Oxycoccus (Ericaceae).
2003: Toxicity of crude extract of cyanobacteria for embryos and larvae of carp (Cyprinus carpio, L.). Acta Vet. Brno 72, 437 - 443
2003: Vodní ekosystémy v nivě. Ekologické funkce a hospodaření v říčních nivách / BÚ AV ČR, 37 - 53
2003: Vohník, M. - Lukančic, S. - Bahor, E. - Regvar, M. - Vosátka, M. - Vodnik, D. Inoculation of Rhododendron cv. Belle-Heller with two strains of Phialocephala fortini in two different substrates. Folia Geobotanica, 38, 191-200 (2003).
Adamec L. 2003: Změny vodní vegetace NPR Břehyně – Pecopala v závislosti na rybářském hospodaření v letech 1997-2003. In: Pivničková M. (ed.) Příroda (supplementum). AOPK ČR, Praha, pp. 103-108., 103 - 108
Albrecht J. 2003: Českobudějovicko. In: Mackovčin P. & Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek VIII. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 808 pp.AOPK ČR & EkoCentrum Brno, 593 - 594
Bílek O. 2003: Příspěvek k poznání flóry a vegetace Přírodní rezervace Jezírka v CHKO Křivoklátsko. Bohemia Centralis 26, 149 - 184
Bílek O., Boublík K., Kolbek J., Petřík P. & Černý T. 2003: Změny lesních společenstev chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko - stav po 11 letech. Česká zemědělská univerzita, Praha 2003