Filtr

   

Publikace
Herben T. 2007: General patterns in plant invasions: a family of quasi-neutral models. In: Storch D., Marquet P.A. and Brown J.H. (eds.) Scaling biodiversity, Cambridge University Press, 376 - 395
Herben T., Březina S., Skálová H., Hadincová V. & Krahulec F. 2007: Variation in plant performance in a grassland: species-specific and neighbouring root mass effects. Journal of Vegetation Science 18, 55 - 62
Herben T., Härtel H., Trýzna M. & Marková I. 2007: Biota in sandstone habitats: sandstones as ecological islands. In: Härtel H., Cílek V., Herben T., Jackson A. & Williams R. (eds.), Sandstone Landscapes. Academia, Praha., 141 - 143
Holá D., Suda J., Kočová M., Rothová O., Salava J. & Chodová D. 2007: Endopolyploidy pattern and efficiency of photosynthetic electron transport in Kochia scoparia (L.) Schrad. biotypes resistant/sensitive to atrazine and/or ALS inhibitors. Herbologia 8, 71 - 83
Holub P. 2007: Reakce dvou expansivních trav Calamagrostis epigejos a Arrhenatherum elatius na zvýšenou dostupnost dusíku. Ekológia trávného porastu VII, Mezinárodní vědecká konference, Banská bystrica,28.-30.11.2007, Zborník príspevkov, 106 - 109
Holub P. 2007: The effect of precipitation changes on above-ground biomass production of Beskydy mountain grassland in comparison with grassland in lowland and highland. Beskydy, MZLU Brno 20, 69 - 76
Holub P., Fiala K., Záhora J. & Tůma I. 2007: Produkce biomasy, aktivita půdních mikroorganismů a mineralizace půdního dusíku různých lučních ekosystémů při různém množství srážek. In: Krajčovič V. (ed.) Ekológia trávného porastu VII, Mezinárodní vědecká konference, Banská Bystrica,28.-30.11.2007, Zborník príspevkov, ISBN 978-80-88872-69-6, 132 - 135
Horsák M., Hájek M., Dítě D. & Tichý L. 2007: Modern distribution patterns of snails and plants in the Western Carpathian spring fens: is it a result of historical development? Journal of Molluscan Studies 73, 53 - 60
Horsák M., Hájek M. Tichý L. & Juřičková L. 2007: Plant indicator values as a tool for land mollusc autecology assessment. Acta Oecologica 32, 161 - 171
Houk V. 2007: Aulacoseira hibschii (Reichelt) Houk comb. nov. (Bacillariophyceae, Centrales) from the type locality in Varnsdorf (Czech Republic). Bulletin of Geosciences 82, 419 - 428
Houk V. & Klee R. 2007: Atlas of Freshwater centric diatoms with a brief key and descriptions. Part II. Melosiraceae and Aulacoseiraceae (Supplement to Part I). Fottea 7, 85 - 255
Houk, V., Klee, R. & Passauer, U. 2007: Observations of taxa of Melosira sensu lato among the slides from the Grunow Diatom Collection in Vienna (Austria). Part 1. Diatom Research 22, 57 - 80
Hroudová Z. & Zákravský P. 2007: Popis a charakteristika plevelných druhů kamyšníku. In: Mikulka J. & Zákravský P. (eds.): Biologie, ekologie a možnosti regulace kamyšníků na zemědělské půdě. Metodika. - VÚRV, Praha., 8 - 12
Hroudová Z. & Zákravský P. 2007: Problematika kamyšníků a historie jejich výskytu. In: Mikulka J. & Zákravský P. (eds.): Biologie, ekologie a možnosti regulace kamyšníků na zemědělské půdě. Metodika. - VÚRV, Praha., 5 - 7
Hroudová Z., Zákravský P., Ducháček M. & Marhold K. 2007: Taxonomy, distribution and ecology of Bolboschoenus in Europe. Annales Botanici Fennici 44, 81 - 102
Hroudová Z., Zákravský P. & Flegrová M. 2007: The effect of burial depth on the tuber viability of Bolboschoenus laticarpus and B. planiculmis under terrestrial conditions. Belgian Journal of Botany 140, 121 - 129
Hroudová Z., Zákravský P. & Jarolímová V. 2007: Notes on Bolboschoenus glaucus, a new species to the flora of Portugal. Portugaliae Acta Biologica 22, 211 - 220
Hroudová Z., Zákravský P. & Marhold K. 2007: Výskyt morfotypů s dlouhými klásky u druhů rodu Bolboschoenus. Zprávy České Botanické Společnosti 42, Mater. 22, 99 - 107
Hubert J., Hýblová J., Műnzbergová Z., Pekár S., Křížková-Kudlíková I., Dolečková-Marešová L., Stejskal V. & Mareš M. 2007: Combined effect of an antifeedant α-amylase inhibitor and a predator Cheyletus malaccensis in controlling the stored-product mite Acarus siro. Physiological Entomology 32, 41 - 49
Hubert J., Stejskal V., Aspaly G. & Münzbergová Z. 2007: Suppressive Potential of Bean (Phaseolus vulgaris) Flour Against Five Species of Stored-Product Mites (Acari: Acarididae). Journal of Economic Entomology 100, 586 - 590