Filtr

   

Publikace
Concepción E.D., Götzenberger L., Nobis M.P., de Bello F., Obrist M.K. & Moretti M. 2017: Contrasting trait assembly patterns in plant and bird communities along environmental and human-induced land-use gradients. Ecography 40, 753 - 763
Čuda J., Rumlerová Z., Brůna J., Skálová H. & Pyšek P. 2017: Floods affect the abundance of invasive Impatiens glandulifera and its spread from river corridors. Diversity and Distributions 23, 342 - 354
Čuda J., Vítková M., Albrechtová M., Guo W.-Y., Barney J. N. & Pyšek P. 2017: Invasive herb Impatiens glandulifera has minimal impact on multiple components of temperate forest ecosystem function. Biological Invasions 19, 3051 - 3066
Danihelka J. 2017: Antennaria dioica na Pálavě? Zprávy České botanické společnosti 52, 134 - 134
Danihelka J. 2017: Neodolatelné kouzlo mrtvého jazyka. Zprávy České botanické společnosti 52, 18 - 18
Danihelka J. & Sedláček V. 2017: Kozinec žlábkatý (Astragalus sulcatus) na jižní Moravě. Zprávy České botanické společnosti 52, 1 - 8
Dawson W., Moser D., van Kleunen M., Kreft H., Pergl J., Pyšek P., Weigelt P., Winter M., Lenzner B., Blackburn T. M., Dyer E. E., Cassey P., Scrivens S. L., Economo E. P., Guénard B., Capinha C., Seebens H., García-Díaz P., Nentwig W., García-Berthou E., 2017: Global hotspots and correlates of alien species richness across taxonomic groups. Nature Ecology and Evolution 1, 1 - 7
Deng N., Liu C., Chang E., Ji J., Yao X., Yue J., Bartish I. V., Chen L., Jiang Z. & Shi S. 2017: High temperature and UV-C treatments affect stilbenoid accumulation and related gene expression levels in Gnetum parvifolium. Electronic Journal of Biotechnology 25, 43 - 49
Dítě D., Peterka T., Dítětová Z., Hájková P. & Hájek M. 2017: Arcto-alpine species at their niche margin: The Western Carpathian refugia of Juncus castaneus and J. triglumis in Slovakia. Annales Botanici Fennici 54, 67 - 82
Dostál P., Fischer M., Chytrý M. & Prati D. 2017: No evidence for larger leaf trait plasticity in ecological generalists compared to specialists. Journal of Biogeography 44, 511 - 521
Drumonde Melo C., Luna S., Krüger C., Walker C., Mendonça D., Fonseca H. M. A. C., Jaizme-Vega M., da Camara Machado A. 2017: Arbuscular mycorrhizal fungal community composition associated with Juniperus brevifolia in native Azorean forest. Acta Oecologica 79, 48 - 61
Dullinger I., Wessely J., Bossdorf O., Dawson W., Essl F., Gattringer A., Klonner G., Kreft H., Kuttner M., Moser D., Pergl J., Pyšek P., Thuiller W., van Kleunen M., Weigelt P., Winter M. & Dullinger S. 2017: Climate change will increase the naturalization risk from garden plants in Europe. Global Ecology and Biogeography 26, 43 - 53
Dvorský M., Macek M., Kopecký M., Wild J. & Doležal J. 2017: Niche asymmetry of vascular plants increases with elevation. Journal of Biogeography 44, 1418 - 1425
Eliášová A. & Münzbergová Z. 2017: Factors influencing distribution and local coexistence of diploids and tetraploids of Vicia cracca: inferences from a common garden experiment. Journal of Plant Research 130, 677 - 687
Elster J., Margesin R., Wagner D. & Häggblom M. 2017: Polar and Alpine Microbiology - Earth's Cryobiosphere. FEMS Microbiology Ecology 93, 1 - 4
Erenpreisa J., Salmiņa K., Belyayev A., Inashkina I., & Cragg M.S. 2017: Survival at the Brink: Chromatin Autophagy of Tumor Cells in Response to Genotoxic Challenge. In: M.A. Hayat (ed): Autophagy. Academic Press, Elsevier Inc., 275 - 294
Essl F., Hulme P. E., Jeschke J. M., Keller R., Pyšek P., Richardson D. M., Saul W.-C., Bacher S., Dullinger S., Estévez R., Kueffer C., Roy H. E., Seebens H. & Rabitsch W. 2017: Scientific and normative foundations for the valuation of alien species impacts: thirteen core principles. BioScience 67, 166 - 178
Fabšičová M., Fránková M. & Šumberová K. 2017: Citizen science neboli zapojení veřejnosti do vědeckého výzkumu na příkladu sledování a ochrany vodních zdrojů. Botanika 5, 22 - 23
Fanta J. Petřík P. & Macková J. 2017: Hospodaření v krajině a klima. Je čas na změnu!. - In: Petřík P., Macková J. & Fanta J. (eds.) Krajina a lidé. Academia, Praha, 151 - 152
Fanta J. Petřík P. & Macková J. 2017: Krajina jako společné dílo našeho hospodaření a přírody. - In: Petřík P., Macková J. & Fanta J. (eds.) Krajina a lidé. Academia, Praha, 7 - 8