Filtr

   

Publikace
Šumberová K. & Ducháček M. 2009: Geranium molle L. Zprávy České botanické společnosti 44, 260 - 260
Šumberová K. & Ducháček M. 2009: Gratiola neglecta-nový zavlečený druh pro květenu České republiky. Zprávy České botanické společnosti 44, 151 - 175
Šumberová K. & Láníková D. 2009: Svaz XDA Senecionion fluviatilis Tüxen ex Moor 1958. In: Chytrý M. (ed) Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, Academia, Praha, 292 - 294
Šumberová K. & Láníková D. 2009: XDA01 Cuscuto europaeae-Calystegietum sepium Tüxen ex Lohmeyer 1953. In: Chytrý M. (ed) Vegetace České republiky. 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace, Academia, Praha, 294 - 297
Svensson M. & Palice Z. 2009: Additions to the montane lichen flora of Sweden. Graphis Scripta 2009, 23 - 32
Svitavská-Svobodová H. 2009: Palynologická rekonstrukce vývoje lesů v okolí Rokytecké slati. In: Černý D. & Dvořák L. (eds) Weitfällerské slatě. Sborníky z výzkumu na Šumavě-2. NP a CHKO Šumava, Vimperk., 58 - 60
Szabó P. 2009: Hagyományos erdőgazdálkodás a Kárpát-medencében. In: Andrásfalvy B. & Vargyas G. (ed.) Antropogén ökológiai változások a Kárpát-medencében. L‘Harmattan, Budapest., 129 - 144
Szabó P. 2009: Open woodland in Europe in the Mesolithic and in the Middle Ages: Can there be a connection? Forest Ecology and Management 257, 2327 - 2330
Szabó R. & Prach K. 2009: Old-field succession related to oil nitrogen and moisture, and the importance of plant species traits. Community Ecology 10, 65 - 73
Tůma I., Fiala K., Holub P. & Záhora J. 2009: Can soil properties in different grasslands be altered after three years of experimentally manipulated rain? Beskydy 2, 71 - 76
Tůma I., Holub P. & Fiala K. 2009: Soil nutrient heterogeneity and competitive ability of three grass species (Festuca ovina, Arrhenatherum elatius and Calamagrostis epigejos) in experimental conditions. Biologia 64, 694 - 704
Turicchia S., Ventura S., Komárková J. & Komárek J. 2009: Taxonomic evaluation of cyanobacterial microflora from alkaline marshes of northern Belize. 2. Diversity of oscillatorialean genera. Nova Hedwigia 89, 165 - 200
Vilà M., Basnou C., Gollasch S., Josefsson M., Pergl J. & Scalera R. 2009: One hundred of the most invasive alien species in Europe. In: DAISIE, Handbook of alien species in Europe, p. 265-268. Springer, Berlin., 265 - 268
Vlasáková B., Raabová J., Kyncl T., Dostál P., Kovářová M., Kovář P. & Herben T. 2009: Ants accelerate succession from mountain grassland towards spruce forest. Journal of Vegetation Science 20, 577 - 587
Vohník M., Burdíková Z., Albrechtová J. & Vosátka M. 2009: Testate Amoebae (Arcellinida & Euglyphida) vs. ericoid mycorrhizal and DSE fungi: a possible novel interaction in the mycorrhizosphere of ericaceous plants? Microbial Ecology 57, 203 - 214
Vosátka M. & Albrechtová J. 2009: Benefits of Arbuscular Mycorrhizal Fungi to Sustainable Crop Production. In: M.S. Khan et al. (eds.), Microbial Strategies for Crop Improvement, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 205 - 225
Vymyslický T., Fabšičová M. & Musil Z. 2009: Sustainable approaches to small-area grassland and barren management with respect to flora and insect diversity. In: Alternative Functions of Grassland, Proceedings of the 15th European Grassland Federation Symposium, RIFC & GRS, Prague, 273 - 276
Wacklin P., Hoffmann L. & Komárek J. 2009: Nomenclatural validation of the genetically revised cyanobacterial genus Dolichospermum (RALFS ex BORNET et FLAHAULT) comb. nova. Fottea 9, 59 - 64
Walther G.-R., Roques A., Hulme P. E., Sykes M., Pyšek P., Kühn I., Zobel M., Bacher S., Botta-Dukát Z., Bugmann H., Czúcz B., Dauber J., Hickler T., Jarošík V., Kenis M., Klotz S., Minchin D., Moora M., Nentwig W., Ott J., Panov V. E., Reineking B., Robi 2009: Alien species in a warmer world: risks and opportunities. Trends in Ecology and Evolution 24, 686 - 693
Williamson M., Dehnen-Schmutz K., Kühn I., Hill M., Klotz S., Milbau A., Stout J. & Pyšek P. 2009: The distribution of range sizes of native and alien plants in four European countries and the effects of residence time. Diversity and Distributions 15, 158 - 166