Filtr

   

Publikace
Arvanitis L., Wiklund C., Münzbergova Z., Dahlgren J. & Ehrlen J. 2010: Novel antagonistic interactions associated with plant polyploidization influence trait selection and habitat preference. Ecology Letters 13, 330 - 337
Bartish I. V., Hennekens, S., Aidoud, A., Hennion, F., Prinzing, A. 2010: Species pools along contemporary environmental gradients represent different levels of diversification. Journal of Biogeography 37, 2317 - 2331
Bártová K., Kohoutek J., Adamovský A., Bláhová L., Hilscherová K., Babica P. & Bláha L. 2010: Nové metabolity sinic s nádorově promočnímim účinkem a spolupůsobení s dalšími toxickými látkami. In: Maršálek, B., Vinklárková, D. & Maršálková, E. (ed.) Sborník konference Cyanobakterie, Botanický ústav AV ČR v.v.i.,, 142 - 145
Bartušková A., Klimešová J. 2010: Reiteration in the short lived root-sprouting herb Rorippa palustris: does the origin of buds matter? Botany-Botanique 88, 630 - 638
Bláha, L., Babica, P., Hilscherová, K. & Upham, B. L. 2010: Inhibition of gap-junctional intercellular communication and activation of mitogen-activated protein kinases by cyanobacterial extracts-Indications of novel tumor-promoting cyanotoxins? Toxicon 55, 126 - 134
Bláha, L., Bláhová, L., Kohoutek, J., Adamovský, O., Babica, P. & Maršálek, B. 2010: Temporal and spatial variability of cyanobacterial toxins microcystins in three interconnected freshwater reservoirs. Journal of the Serbian Chemical Society 75, 1303 - 1312
Borstler B., Thiéry O., Sýkorová Z., Berner A. & Redecker D. 2010: Diversity of mitochondrial large subunit rDNA haplotypes of Glomus intraradices in two agricultural field experiments and two semi-natural grasslands. Molecular Ecology 19, 1497 - 1511
Bucharová A., Münzbergová Z. & Tájek P. 2010: Population biology of two rare fern species: long-life and long-lasting stability. American Journal of Botany 97, 1260 - 1271
Bukovská P., Jelínková M., Hršelová H., Sýkorová Z. & Gryndler M. 2010: Terminal restriction fragment length measurement errors are affected mainly by fragment length, G+C nucleotide content and secondary structure melting point. Journal of Microbiological Methods 82, 223 - 228
Burdíková Z., Čapek M., Ostašov P., Machač J., Pelc R., Mitchell E. A. D. & Kubínová L. 2010: Testate Amoebae Examined by Confocal and Two-Photon Microscopy: Implications for Taxonomy and Ecophysiology. Microscopy and Microanalysis 16, 735 - 746
Businský R. & Kirschner J. 2010: Pinus mugo and P. uncinata as Parents of Hybrids. A Taxonomic and Nomenclatural Survey. Phyton - Annales Rei Botanicae 50, 27 - 57
Cepák V. & Komárek J. 2010: Cytomorphology of six halotolerant coccoid cyanobacteria using DAPI fluorescent and transmission electron microscopy, compared with molecular data. Fottea 10, 229 - 234
Chrastný V., Komárek M. & Hájek T. 2010: Lead contamination of an agricultural soil in the vicinity of a shooting range. Environmental Monitoring and Assessment 162, 137 - 146
Chrtek J., Kučera J. & Čejková A. 2010: Výsledky průzkumu jestřábníků v CHKO Orlické hory 2010. Orchis 29, 3 - 6
Chytrý M. & Sádlo J. 2010: K4 Nízké xerofilní křoviny. In: Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V. & Lustyk P. (eds) Katalog biotopů České republiky. Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha., 261 - 263
Chytrý M., Danihelka J., Axmanová I., Božková J., Hettenbergerová E., Li C.-F., Rozbrojová L., Sekulová L., Tichý L., Vymazalová M. & Zelený D. 2010: Floristic diversity of an eastern Mediterranean dwarf shrubland: the importance of soil pH. Journal of Vegetation Science 21, 1125 - 1137
Chytrý M., Danihelka J., Horsák M., Kočí, M., Kubešová S., Lososová Z., Otýpková Z., Tichý L., Martynenko V. B. & Baisheva E. Z. 2010: Modern analogues from the Southern Urals provide insights into biodiversity change in the early Holocene forests of Central Europe. Journal of Biogeography 37, 767 - 780
Danihelka J., van den Hof K., Jonsell B. & Marcussen T. 2010: (1985) Proposal to conserve the name Viola elatior against V. hornemanniana and Viola stipulacea (Violaceae). Taxon 59, 1902 - 1903
Danihelka J., van den Hof K., Marcussen T. & Jonsell B. 2010: Viola montana and V. persicifolia (Violaceae): Two names to be rejected. Taxon 59, 1869 - 1878
Dolezal J., Ishii H., Kyncl T., Takahashi K., Vetrova V., Homma K., Sumida A. & Hara T. 2010: Climatic factors affecting radial growth of Betula ermanii and Betula platypylla in Kamchatka. Canadian Journal of Forest Research-Revue Canadienne de Recherche Forestiere 40, 273 - 285