Filtr

   

Publikace
Velev N., Vassilev K., Rozbrojová Z., Apostolova I., Delcheva M. & Bancheva S. 2010: Reports 85-91 (In.: New floristic records in the Balkans: 13). Phytologia Balcanica 16, 160 - 161
Vila M., Basnou C., Pyšek P., Josefsson M., Genovesi P., Gollasch S., Nentwig W., Olenin S., Roques A., Roy D., Hulme P. E. & DAISIE partners [Adriopoulos P., Arianoutsou M., Augustin S., Baccetti N., Bacher S., Bacon J., Bazos I., Bolshagin P., Bretagnol 2010: How well do we understand the impacts of alien species on ecosystem services? A pan-European, cross-taxa assessment. Frontiers in Ecology and the Environment 8, 135 - 144
Vinklárková D., Maršálková E., Zezulka Š., Lukeš P., Pochylý F. & Maršálek B. 2010: Fyzikální metody omezování masového rozvoje sinic. In: Maršálek B., Maršálková E. & Vinklárková D. (eds.) Cyanobakterie 2010, 16.-17. června 2010, Brno, 91 - 95
Vítková M. & Kolbek J. 2010: Vegetation classification and synecology of Bohemian Robinia pseudacacia stands in a Central European context. Phytocoenologia 40, 205 - 241
Vítková M., Kolbek J. & Budil P. 2010: Geologický a botanický význam přírodní památky Branické skály (Praha) a její současný stav. Natura Pragensis 20, 88 - 103
Vohník M. 2010: Zelení dříči a pobledlí podvodníci-rostliny, mykoheterotrofie a mixotrofie. Živa 58, 207 - 208
Volkova P. A., Trávníček P. & Brochmann C. 2010: Evolutionary dynamics across discontinuous freshwater systems: Rapid expansions and repeated allopolyploid origins in the Palearctic white water-lilies (Nymphaea). Taxon 59, 483 - 494
Vondrák J. & Liška J. 2010: Changes in distribution and substrate preferences of selected threatened lichens in the Czech Republic. Biologia 65, 595 - 602
Vondrák J., Palice Z., Khodosovtsev A. & Postoyalkin S. 2010: Additions to the diversity of rare or overlooked lichens and lichenicolous fungi in Ukrainian Carpathians. Čornomorsky botaničnyj žurnal [Chornomorski Botanitschni Zhurnal] 6, 6 - 34
Winkler J., Vymyslický T. & Fabšičová M. 2010: Vliv navrhovaných agroenvironmentálních opatření na potenciální zaplevelení. Úroda 12, 603 - 607
Zalewska-Gałosz J., Ronikier M. & Kaplan Z. 2010: Discovery of a new, recurrently formed Potamogeton hybrid in Europe and Africa: Molecular evidence and morphological comparison of different clones. Taxon 59, 559 - 566
Zapomělová E., Řeháková K., Jezberová J. & Komárková J. 2010: Polyphasic characterization of eight planktonic Anabaena strains (Cyanobacteria) with reference to the variability of 61 Anabaena populations observed in the field. Hydrobiologia 639, 99 - 113
Záveská Drábková L. 2010: Phylogenetic Relationships within Juncaceae: Evidence from Five Regions of Plastid, Mitochondrial and Nuclear Ribosomal DNA, with Notes on Morphology. In: Seberg O., Petersen G., Barfod A. & Davis J. I. (eds): Diversity, Phylogeny, and Evolution in the Monocotyledons, Aarhus University Press, Denmark, 389 - 416
Záveská Drábková L. & Vlček Č. 2010: Molecular phylogeny of the genus Luzula DC. (Juncaceae, Monocotyledones) based on plastome and nuclear ribosomal regions: A case of incongruence, incomplete lineage sorting and hybridisation. Molecular Phylogenetics and Evolution 57, 536 - 551
Zezulka Š. & Maršálek B. 2010: Vliv deficience fosforu na růst a primární procesy fotosyntézy u řas a sinic. In: Maršálek B., Maršálková E. & Vinklárková D. (eds) Cyanobakterie 2010, 16.-17. června 2010, Brno, Česká republika, 165 - 168
Ziková A., Trubihora A., Wiegand C., Wuertz S., Rennert B., Pflugmacher S., Kopp R., Mares J. & Kloass W. 2010: Impact of microcystin containing diets on physiological performance of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) concerning stress and growth. Environmental Toxicology and Chemistry 29, 561 - 568
Zobel M., Moora M. & Herben T. 2010: Clonal mobility and its implications for spatio-temporal patterns of plant communities: what do we need to know next? Oikos 119, 802 - 806
Zounková R., Kovalová L., Bláha L. & Dott W. 2010: Ecotoxicity and genotoxicity assessment of cytotoxic antineoplastic drugs and their metabolites. Chemosphere 81, 253 - 260
Adamec L. 2009: Ecophysiological investigation on Drosophyllum lusitanicum: Why doesn't the plant dry out? Carnivorous Plant Newsletter 38, 71 - 74
Adamec L. 2009: Nové exotické druhy vodních bublinatek v kultuře. Trifid 14, 4 - 7