Filtr

   

Publikace
Roleček J. 2011: A record of Juncus sphaerocarpus from dry grasslands near Rokytná (Moravia, Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 96, 199 - 204
Roleček J. 2011: Šipákové doubravy na Vysočině. Acta rerum naturalium 10, 11 - 18
Rooks F., Jarolímová V., Záveská Drábková L. & Kirschner J. 2011: The elusive Juncus minutulus: a failure to separate tetra- and hexaploid individuals of the Juncus bufonius complex in a morphometric comparison of cytometrically defined groups. Preslia 83, 565 - 589
Rusch G.M., Wilmann B., Klimešová J. & Evju M. 2011: Do clonal and bud bank traits vary in correspondence with soil properties and resource acquisition strategies? Patterns in alpine communities in the Scandian mountains. Folia Geobotanica 46, 237 - 254
Rydlo J., Rydlo J., Moravcová L. & Skálová H. 2011: Ambrosia trifida u Velkého Oseka a Veltrub. Muzeum a součastnost 26, 132 - 135
Rydlová J., Püschel D., Sudová R., Gryndler M., Mikanová O. & Vosátka M. 2011: Interaction of arbuscular mycorrhizal fungi and rhizobia: Effects on flax yield in spoil-bank clay. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 174, 128 - 134
Sádlo J., Meduna P., Pokorný P. & Daňhel J. 2011: Tajga bezdězskaja. Studijní mapa. Botanický ústav AVČR, Archeologický ústav AVČR, 1 - 36
Sádlo J., Petřík P., Boublík K., Rychtařík P. & Šímová I. 2011: Diverzita rostlinstva Hradčanských stěn (Dokesko) a její příčiny. Zprávy České botanické společnosti 46, 17 - 38
Šafářová L., Duchoslav M., Jandová M. & Krahulec F. 2011: Allium oleraceum in Slovakia: cytotype distribution and ecology. Preslia 83, 513 - 527
Sant´Anna C.L., Azevedo M.T.P., Fiore M.F., Lorenzi A.S., Kaštovský J. & Komárek J. 2011: Subgeneric diversity of Brasilonema (Cyanobacteria, Scytonemataceae). Revista Brasileira Botanica 34, 51 - 62
Sant´Anna C.L., Gama W.A., Azevedo M.T.P. & Komárek J. 2011: New morphospecies of Chamaesiphon (Cyanobacteria) from Atlantic rainforest, Brazil. Fottea 11, 25 - 30
Schamp B., Hettenbergerová E. & Hájek M. 2011: Testing community assembly predictions for nominal and continuous plant traits in species-rich grasslands. Preslia 83, 329 - 346
Seastedt T. S. & Pyšek P. 2011: Mechanisms of plant invasions of North American and European grasslands. Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics 42, 133 - 153
Segečová J., Elster J. & Kováčik Ľ. 2011: Študium dormancie na kmeňových kultúrach vláknitej zelenej riasy z rodu Klebsormidium izolovaných z polárnych oblastí a zo Slovenska. Študentská vedecká konferencia PriF UK 2011, Zborník recenzovaných príspevkov. Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 682 - 688
Šejnohová L., Jančula D. & Maršálek B. 2011: Vliv aerace na množství inokula sinic v sedimentech. In: Říhová Ambrožová J., Veselá J. (eds) Vodárenská biologie 2011, Praha 2011, 72 - 76
Sejnohová L., Pumann P., Zapomelova E., Strakova L., Babica P., Komarek J. & Marsalek B. 2011: Interaktivni klic k urcovani sinic vodnich kvetu. 2
Sekerka P. 2011: Aukuba - zahradní novinka z 19. století. Zahradnictví 9, 40 - 42
Sekerka P. 2011: Rostliny s květy věznícími hmyz 2. Hlíznaté árónovité mírného pásu v Evropě a Středomoří. Živa 59, 266 - 269
Sekerka P. 2011: Rostliny s květy věznícími hmyz. Árónovité mírného pásma 1. Živa 59, 161 - 163
Sekerka P. & Horáček P. 2011: An Illustrated Overview of the Broad-leaved Woody Plants Grown in the Prague Botanical Garden. Botanická zahrada hl. m. Prahy & Grada Publishing a.s., Praha 2011, 7 - 272