Filtr

   

Publikace
Münzbergová Z. & Skuhrovec J. 2013: Effect of Habitat Conditions and Plant Traits on Leaf Damage in the Carduoideae Subfamily. PLOS ONE 8, 1 - 9
Münzbergová Z., Šurinová M. & Castro S. 2013: Absence of gene flow between diploids and hexaploids of Aster amellus at multiple spatial scales. Heredity 110, 123 - 130
Nabelek L., Kletetschka G., Kadlec J., West A., Bunch T., Svitavska-Svobodova H. & J. Wittke 2013: Magnetism of microspheres from the proposed Younger Dryas impact event 12,900 years ago. Lunar and Planetary Institute, Houston, USA, 1707 - 1707
Najdenski H.M., Gigova L., Iliev I., Pilarski P., Lukavský J., Tsvetkova I.V., Ninova M.S. & Kussovski V.K. 2013: Antibacterial and antifungal activities of selected microalgae and cyanobacteria. International Journal of Food Science and Technology 48, 1533 - 1540
Navrátilová J. 2013: LFD01 Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis Libbert 1933. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 421 - 424
Navrátilová J. 2013: LFD02 Vaccinio uliginosi-Pininetum sylvestris Kleist 1929. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 424 - 426
Navrátilová J. & Chytrý M. 2013: LFD03 Vaccinio-Pinetum montanae Oberdorfer 1934. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha. 4, 426 - 429
Navrátilová J. & Chytrý M. 2013: Svaz LFD Vaccinio uliginosi-Pinion sylvestris Passarge 1968. Chytrý M. (ed.) Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Academia, Praha., 419 - 421
Nedbalová L. 2013: Bakterie a viry. In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 133 - 133
Nedbalová L. 2013: Větší bezobratlí živočichové. In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 137 - 142
Nedbalová L. 2013: Zooplankton. In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 135 - 137
Nedbalová L. & Prošek P. 2013: Kytovci. In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 149 - 155
Nedbalová L. & Prošek P. 2013: Ploutvonožci. In: Prošek P. a kolektiv (eds)., Antarktida, Academia Praha, 145 - 148
Novák P. & Roleček J. 2013: Dub balkánský (Quercus frainetto) - nová lokalita na jihozápadní Moravě a zhodnocení výskytu v České republice. Zprávy České botanické společnosti 48, 1 - 7
Novák P., Roleček J. & Melichar V. 2013: Vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix) - novinka v květeně Slavkovského lesa. Erica 20, 47 - 51
Novoa A., González L., Moravcová L. & Pyšek P. 2013: Constraints to native plant species establishment in coastal dune communities invaded by Carpobrotus edulis: Implications for restoration. Biological Conservation 164, 1 - 9
Novotná V. 2013: Analytická laboratoř v Průhonicích. Botanika 1, 19 - 19
Nývlt D., Jankovská V., Baroň I. & Krejčí O. 2013: Záznam svahových deformací a vývoje vegetace bečevské části Moravské brány během posledního glaciálně-interglaciálního cyklu. In: Uhlířová H., Malíková R., Ivanov M. (eds.) 19. Kvartér. Sborník abstrakt. ÚGV PřF MU Brno., 46 - 47
Obstová B. 2013: Pylový diář - novinka pylovým alergikům. Alergie Supplementum 1 15, 46 - 50
Ozinga W. A., Colles A., Bartish I. V., Hennion F., Henneken S. M., Pavoine S., Poschlod P., Hermant M., Schaminée J. H. J. & Prinzing A. 2013: Specialists leave fewer descendants within a region than generalists. Global Ecology and Biogeography 22, 213 - 222