Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka

Název: Invaze bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum), význam prostorového a časového měřítka
Řešitelé: Herben Tomáš (člen řešitelského kolektivu)
Jarošík Vojtěch (člen řešitelského kolektivu)
Moravcová Lenka (člen řešitelského kolektivu)
Müllerová Jana (člen řešitelského kolektivu)
Perglová Irena (člen řešitelského kolektivu)
Pyšek Petr (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2011
Shrnutí: Projekt se zabývá studiem populační dynamiky invazního druhu Heracleum mantegazzianum na různých časových a prostorových škálách. V projektu budou využita data z trvalých ploch (10 m2), 50 leté série leteckých snímku oblasti Slavkovského lesa (cca 600 km2) zachycující invazi od počátku a data o dlouhodobém přetrvávání druhu na jednotlivých lokalitách v celé ČR. Vybraný modelový systém umožňuje využít jedinečnou kombinaci znalostí o dynamikách na různých škálách jak pro pochopení invaze druhem H. mantegazzianum, tak i pro pochopení obecných aspektů populační dynamiky na krajinné úrovni, role náhodných faktorů a dálkového šíření. V rámci projektu bude studován také vliv změn ve využívání krajiny na dlouhodobou dynamiku šírení druhu. Znalost z hlediska dynamiky invaze klíčových faktorů (biologie a ekologie druhu, struktura krajiny) bude využita k návrhu optimálního managementu. Vzhledem k vysokému invaznímu potenciálu studovaného druhu bude aktualizováno jeho současné rozšíření v ČR.

Zpět na seznam