Kvetena České republiky - dokončení

Název: Kvetena České republiky - dokončení
Řešitelé: Bělohlávková Radmila (řešitel)
Chrtek Jindřich (řešitel)
Dočkalová Zuzana (řešitel)
Jarolímová Vlasta (řešitel)
Kaplan Zdeněk (řešitel)
Kirschner Jan (řešitel)
Krahulec František (řešitel)
Matějovičová Věra (řešitel)
Neuhäuslová Zdena (řešitel)
Štěpánek Jan (řešitel)
Štěpánková Jitka (řešitel)
Zázvorka Jiří (řešitel)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Dokončení devítisvazkového kompendia Květena ČR a vypracování Dodatku k dříve vyšlým svazkům.

Zpět na seznam