Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus

Název: Jak se mění genetická diverzita v průběhu invaze? Studie druhu Pinus strobus
Řešitelé: Berchová Kateřina (člen řešitelského kolektivu)
Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Hadincová Věroslava (člen řešitelského kolektivu)
Kořínková Dana (člen řešitelského kolektivu)
Mácová Marcela (člen řešitelského kolektivu)
Mahelka Václav (člen řešitelského kolektivu)
Münzbergová Zuzana (člen řešitelského kolektivu)
Wildová Radka (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Predkládaný projekt je zameren na základní genetické dilema invazní biologie; jak je možné, že malý pocet jedincu urcitého druhu s nízkou genetickou diverzitou, nízkým evolucním potenciále a zdatností se muže promenit ve vysoce invazibilní druh. Bohužel tyto otázky se studují jen velmi obtížne, protože ve vetšine prípadu nemáme k dispozici ty jedince, kterí stáli na pocátku invaze. V prírode jsou prítomny pouze poslední generace vysoce invazivního druhu. Nicméne existuje jedna výjimka konzervující všechny stádia invazního procesu – stromy. Z tohoto duvodu jsme k populacne genetickým studiím vybrali vysoce invazibilní severoamerický druh Pinus strobus. Projekt je zameren na (i) otestování rozdílu mezi genetickou diverzitou puvodních a introdukovaných populací Pinus strobus, (ii) porovnání genetické diverzity mezi invazními a neinvazními populacemi v CR a (iii) stanovení zmen jednotlivých populacne genetických parametru mezi ruzne starými stromy, jež predstavují ruzná stádia invaze.

Zpět na seznam