Celosvětová taxonomická monografie a rekonstrukce fylogeneze čeledi Potamogetonaceae

Název: Celosvětová taxonomická monografie a rekonstrukce fylogeneze čeledi Potamogetonaceae
Řešitelé: Fehrer Judith (člen řešitelského kolektivu)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2009
Řešeno do: 2013
Shrnutí: Cílem projektu je zpracování celosvětové taxonomické monografie a fylogenetické rekonstrukce čeledi. Monografie bude obsahovat všechny standardní taxonomické informace včetně klíče k určování, morfologické popisy, nomenklaturu, chromozomové počty, popisy rozšíření, mapy a ilustrace. Evoluční vztahy na rodové a vnitrorodové úrovni budou studovány za pomocí sekvencování více úseků jaderné a chloroplastové DNA.

Zpět na seznam