Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou..

Název: Fylogenetické vztahy, diverzita a ekologie heterocytozních cyanobakterií s polarizovanou stélkou..
Řešitelé: Hauer Tomáš (spoluřešitel)
Komárek Jiří (spoluřešitel)
Komárková Jaroslava (spoluřešitel)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2010

Zpět na seznam