Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna, Jurinea cyanoides a Gentianella sp.

Název: Izolované populace rostlin a jejich vztahy se zdrojovými populacemi v evropských souvislostech: příklady ohrožených a chráněných druhů, Gentiana verna, Jurinea cyanoides a Gentianella sp.
Řešitelé: Rauch Ota (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: Ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, ap
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Studium genetické diverzity třech vzácných druhů. studium jejich autekologie, abiotických podmínek vybraných evropských lokalit.

Zpět na seznam