Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium Tausch): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita?

Název: Introgresivní hybridizace u rožce kuřičkolistého (Cerastium alsinifolium Tausch): hrozí eroze genofondu význačného hadcového endemita?
Řešitelé: Suda Jan (řešitel)
Urfus Tomáš (řešitel)
Vít Petr (řešitel)
Typ projektu: Národní granty (GA CR, GA AVCR)
Řešeno od: 2007
Řešeno do: 2009
Shrnutí: Cílem projektu je zhodnotit nebezpečí introgresivní hybridizace dvou druhů rožců ve Slakovském lese pomocí molekulárních metod.

Zpět na seznam