Maloplošné a trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a lad s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny. - návrh

Název: Maloplošné a trvale udržitelné alternativní způsoby obhospodařování luk a lad s ohledem na biodiverzitu flóry a entomofauny. - návrh
Řešitelé: Fabšičová Martina (člen řeš. kolektivu)
Keizer Iva (člen řeš. kolektivu)
Typ projektu: Ostatní (Projekty výzkumu a vývoje ministerstev, smlouvy a dohody o cíleném výzkumu a spolupráci, ap
Řešeno od: 2008
Řešeno do: 2012
Shrnutí: Účelem projektu bude srovnání diverzity aktuální vegetace, semenné banky a entomofauny na loukách a ladech v NP Podyjí. Na základě syntézy botanických a entomologických dat bude navržen nejvhodnější management na mezofilních i xerofilních loukách a na ně navazujících ladech z hlediska trvale udržitelného rozvoje kulturní krajiny. Znalost historie lokalit poslouží při zhodnocení výše zmíněných vztahů.

Zpět na seznam